Sisällön tuottamisen apuvälineitä

Löydät hyvän esityksen kirjoitusprosessin erilaisista vaiheista täältä. Teksti latautuu koneellesi PDF -tiedostona.

(kokonaisuus keskeneräinen)

1. Vapaa ideointi (lähde em. Outi Mikkolan esitys)

Kirjoita kymmenen minuuttia täysin vapaasti tietyn otsikon tai aloitusvirkkeen pohjalta. Tarkoitus on herätellä omaa ajatelua, joten älä piittaa kirjoitusvirheistä, testin ymmärrettävydestä tai muusta sellaisesta - kirjoitat nyt itsellesi. Älä sensuroi tai pysähdy miettimää. Tarkastele lopuksi tekstiäsi. Löydätkö jonkin kiinnostavan ajatuksen, johon voisit ehkä jatkossa tarttua?


2. Merkityssuhdekaavio

Kaavion avulla voit esimerkiksi suunnitella pohtivaa esseetä tai muuta asiatekstiä, ja kaavio toimii myös muiden tekstien avaamisessa. Merkityssuhdekaavion käyttö vaatii luovuutta ja totuttelua: kysymykset soveltuvat harvoin kyseessä olevaan tekstiin  juuri sellaisenaan.

 


3. Listaus

Listaa omia ajatuksia tai aineiston keskeisiä ajatuksia vapaassa järjestyksessä. Kun lista tuntuu olevan kattava, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä listaamistasi seikoista liittyvät selvästi toisiinsa?
  • Mitkä listaamistasi seikoista ovat pääasioita? Mitkä taas sivuseikkoja?
  • Missä järjestyksessä listalle tulleet ajatukset kannattaisi esittää?


4. Miellekartta


Aseta tekstin pääkäsite keskelle ruutua ja ala sitten koota sen ympärille ilmiöön liittyviä asioita. Pohdi lopuksi, missä järjestyksessä esiin tulleita asioita kannattaisi käsitellä. Voit käyttää miellekarttaa laatiessasi esimerkiksi MindMup -ohjelmaa. Lisää portfolioosi lopuksi linkki miellekarttaasi.


5. Laajenevat kehät

Pohdi tarkastelemaasi ilmiötä siten, että etenet suppeasta, yksittäisen ihmisen näkökulmasta yhä laajempiin näkökulmiin.

Esimerkiksi, jos aiheena on "lemmikkien merkitys ihmiselle", voit rakentaa tarkastelun esimerkiksi seuraavasti:

1. Lemmikkien merkitys sinulle

2. Lemmikkien merkitys tuntemillesi ihmisille

3. Lemmikkien merkitys koko ihmiskunnalle