Claude Monet: Impressio, Auringon nousu (1872)

Tekstejä kaunokirjallisuuden pohjalta

  • Tässä osiossa "kirjallisuusessee" ja "romaanivertailu" ovat tehtävistä vaativimpia ja soveltuvat erityisesti abiturienteille. YO -kirjoituksissa edellytetään kykyä rajata oma näkökulma tiettyyn tarkasteltavaan ilmiöön, ja kirjallisuusessee harjaannuttaa sinua erityisesti näkökulman rajaamisessa.
  • TT -kokeessa on yleensä mukana ainakin yksi tehtävä, jossa tulee vertailla kahta erilaista tekstiä tietystä näkökulmasta, ja tässä romaanivertailu harjaannuttaa sinua vertailevaan lukutapaan.
  • Osiot "luovaa kirjoittamista romaanin pohjalta" ja "kaunokirjallisuus taipuu journalistisiksi teksteiksi" soveltuvat kaikille kursseille, ja pääset käyttämään niissä paljon omaa mielikuvitusta.
  • Niinikään osiot "lukupäiväkirja" ja "impressio" soveltuvat kaikille kursseille. Impressio on ollut tehtävätyyppinä erityisen pidetty.