Tekstin rakenteen muotoilu

Maalaus: Pierre-Auguste Renoir, Reader (1874-1876)


Täältä löydät tiivistyksen tekstin erilaisista rakennemalleista. Tyypillisesti esimerkiksi pohtivassa esseessä erilaisia rakennemalleja yhdistellään luovasti. 

Ohessa on esimerkki aineistopohjaisen esseen rakennesuunnitelmasta. Esseessä on käytetty kahta pohjatekstiä. Tehtävänantona on ollut pohtia, voittaako digitaalinen oppikirja paperisen oppikirjan.

1. Johdatus aiheeseen: digitaalisten oppikirjojen yleistyminen oppimisessani

2. Digitaalisten kirjojen keskeiset huonot puolet pohjatekstistä 1 ja omat kommenttini näihin huonoihin puoliin.

3. Kerron lisää huonoja puolia oman käyttäjäkokemukseni perusteella

4. Digitaalisen oppikirjan parhaat puolet pohjatekstin 2 pohjalta ja omat kommenttini pohjatekstiin.

5. Syvennän tarkastelua: kerron lisää hyviä puolia oman käyttäjäkokemukseni perusteella

6. Yhteenveto: perustelen, miksi hyvät puolet painavat mielestäni kuitenkin huonoja puolia enemmänOhessa on esimerkki pohtivan esseen rakennesuunnitelmasta. Esseen tehtävänantona on ollut Mitä kirjallisuus sinulle merkitsee? Esseessä ei ole käytetty aineistoa.

1.Aloitus: Kuvataan hyvin konkreettisen esimerkin avulla minua syventyneenä lukemiseen niin että kaikki muu unohtuu.

2. Miten lukuharrastus alkoi ja mitä kirjat merkitsivät minulle jo lapsena?

3. Lukemisen ensimmäinen hyvä puoli: löytää hahmoja, joihin voi samastua.

4. Lukemisen toinen hyvä puoli: oppii maalmasta, esimerkiksi erilaisista elämätavoista ja historiallisista aikakausista

5. Lukemisen kolmas hyvä puoli: rauhoittuminen ja rentoutuminen

6. Mitä kirjallisuus tulee merkitsemään minulle ehkä tulevaisuudessa?