Tekstin viimeistelijän muistilista

Eräät neuvot on syytä pitää mielessä kaikkien kirjallisten tekstien viimeistelyssä. Kun tekstisi on valmis, käy aina läpi oheinen lista ja muokkaa tekstiäsi tarvittaessa.


1. Olethan muistanut otsikoida tekstisi onnistuneesti?

2. Onhan tekstissäsi kappalejako? Säilyyhän tekstin punainen lanka alusta loppuun?

3. Koostuuhan tekstisi kokonaisista virkkeistä ja lauseista?

Jokaisessa lauseessa tulee olla persoonamuodoissa taipunut verbi. Virke taas koostuu yhdestä tai useammasta lauseesta.


4. Olethan muistanut noudattaa kirjakielen normeja?

Eräät tekstit, esimerkiksi kertomukset, voivat olla puhekielisiä. Suurin osa teksteistä kirjoitetaan kuitenkin kirjakielellä. Kiinnitä kirjakieliseen ilmaisuun pyrkiessäsi huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • Alkavathan virkkeesi aina isolla alkukirjaimella?
  • Tarkista yhdyssanojen oikeinkirjoitus perusteellisesti.
  • Olethan muistanut pilkut päälauseen ja sivulauseen välillä?
  • Eihän tekstiisi ole eksynyt tyyliin sopimattomia puhekielisiä ilmauksia?

Lisäohjeita pitkälle ehtineelle kirjoittajalle:

  • Tarkista pronominien oikeat viittaussuhteet.
  • Siisti liian monimutkaiset virkerakenteet.


5. Onhan tekstissäsi hallittu aloitus ja lopetus?

6. Viimeiseksi kiitä itseäsi onnistuneesta kirjoitusurakasta ja pohdi, mitä olet tekstiä tehdessäsi oppinut.