Aineistopohjaisessa kirjoittamisessa kirjoittaja keskustelee pohjatekstin kanssa ja erilaiset pohjatekstit keskustelevat keskenään.

Viittaustekniikka

Löydät täältä myös vasta-alkajalle sopivan johdannon viittaustekniikkaan.

Opiskelitpa sitten uuden tai vanhan opetussuunnitelman mukaan tulet YO -kokeessa ja korkeakoulujen jatko-opinnoissa kirjoittamaan runsaasti toisten tekstien pohjalta. Yliopisto-opinnoissa omat harjoitustekstitkin ovat parhaimmillaan aitoa vuoropuhelua erilaisten tieteellisten julkaisujen kesken. Jatko-opinnoissa viittaustekniikan pienet säännöt voivat vaihdella alakohtaisesti, mutta ne tulee omaksua täydellisesti. Harjoittelemalla tekstien asettamista vuoropuheluun tulet harjoittelemaan suoraan korkeakouluopinnoille tyypillistä kirjoittamista. 

Oikean viittaustekniikan aktiivinen omaksuminen on syytä aloittaa heti lukion äidinkielen opintojen alussa!