Kuvan lähde

Kirjoitustaidon vastaus eli essee

Lukion lopussa ylioppilaskirjoituksissa sinua odottaa kaksi koetta: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kirjoitustaidon kokeessa tuotat noin 6000 merkkiä pitkän aineistopohjaisen pohtivan tai kantaaottavan tekstin, josta käytetään jatkossa rinnakkain kahta erilaista nimitystä: essee ja kirjoitustaidon vastaus.

Kirjoitustaidon vastauksen eli esseen onnistunut kirjoittaminen vaatii paneutumista. Kokemus on osoittanut, että ilman harjoitusta ei synny myöskään hyvää tekstiä, vaan kirjoitustaito karttuu monenlaisia tekstejä kirjoittamalla - ja lukemalla. 

Sinun on hyvä heti lukio-opintojesi alusta saakka oppia tarkastelemaan kirjoitustaidon vastauksen kirjoittamista prosessina, johon kuuluu useita erilaisia vaiheita: aiheen valinta, aiheen rajaaminen, tekstin suunnittelu, tekstin viimeistely, palautteen saaminen ja palautteen hyödyntäminen. Mitään tuottamisen vaihetta ei voi ohittaa, mutta prosessin vaiheet ovat usein päällekkäisiä eivätkä etene aina samassa järjestyksessä.


Johdanto

Mikä on essee eli kirjoitustaidon vastaus?

Kirjoitustaidon YO-koe pähkinänkuoressa


Kirjoitustaidon vastauksen ideointi ja suunnittelu

Esseen tuottaminen prosessina

Aihio, päänäkökulma ja käsittelynäkökulmat

Ideoinnin, suunnittelun ja sisällön rikastamisen apuvälineitä


Rakenteelliset valinnat

Kappale, ydinvirke ja tukivirkkeet

Esseen rakenne

Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi


Aineistojen hyödyntäminen

Plagiointi

Aineistojen kriittinen lukeminen (linkki tulossa)

Aineiston referoiminen ja kommentoiminen

Aineistojen kanssa keskustelemisen periaatteet

Viittaustekniikan perusteet 


Tyylin hiominen

Omaäänisyys ja havainnollistaminen

Sidosteisuuden eli koheesion luominen

Ilmaisun terävöittäminen

Kielenhuollon musta lista