Pronominit erityishuollossa

1. Valitsenko sivulauseen alkuun pronominin joka vai pronominin mikä?

Pronomini "joka" viittaa suoraan edelliseen sanaan, kun taas pronomini "mikä" viittaa koko edelliseen lauseeseen.

Minä näin naisen, joka kantoi suurta koria.

Kaupungilla oli aivan hiljaista, mikä hieman hermostutti häntä.

Teksti oli kirjoitettu kirjaimin, joita tuskin erotti.


Huomaa, että pronomini "joka" ei voi viitata adjektiiviin. 

Ei näin: He olivat innokkaita, joilla riitti aina puhumista.

Ongelma poistuu, kun adjektiivin rinnalle tuo substantiivin:

He olivat innokkaita tutkijoita, joilla riitti aina puhumista.
Tehtävä 1

Tuota kuvan pohjalta portfolioosi seuraavanlaiset virkkeet:

a) Päälause + pronominilla joka alkava sivulause

b) PL + pronominilla mikä alkava sivulause.

c) Virke, jossa päälauseen sisälle on upotettu relatiivinen sivulause.


Tehtävä 2

Kopioi virkkeet portfolioosi ja lisää aukkoihin joka tai mikä.

a) Hän oli viettänyt koko aamun uimahallissa,______ei ollut hänen tapaistaan.

b) Kahdeltatoista alkoi vesijumppa,______eläkeläiset saivat osallistua ilmaiseksi.

c) Hän ei koskaan mennyt jumppaan mukaan,______hieman harmitti uimavalvojaa.

d) Kerran hän oli törmännyt altaalla naiseen,______katse oli outo.

e) Hän loi oman katseensa alas,_____sai hänet näyttämään hämilliseltä lapselta.