Kirjoitetaan elokuvan pohjalta

Kuvan lähde


1. Anna ensimmäisessä kappaleessa elokuvan taustatiedot katsojalle. Mainitse:

  • Elokuvan nimi (ja myös alkuperäinen nimi, mikäli elokuva on käännetty)
  • Alkuperäinen ilmestymisvuosi
  • Ohjaajan nimi
  • Käsikirjoittajan nimi
  • Elokuvan lajityyppi (esimerkiksi toimintaelokuva, tieteiselokuva eli scifi-elokuva, komedia, kauhuelokuva, sotaelokuva, trilleri eli jännityselokuva, lännenelokuva, draama, rikoselokuva, musikaali, fantasiaelokuva, anime-elokuva jne.)
  • Elokuvan aihe (eli, mistä elokuva yhteen virkkeeseen tiivistettynä kertoo)


2. Tarkastele perinteistä draaman kaarta, josta löydät esimerkin täältä. Draaman kaaren tyypilliset osat ovat seuraavat:


Alkusysäys: Tapahtuma-aika ja paikka sekä keskeiset henkilöt esitellään katsojalle ja tuodaan esille jokin ratkaisua vaativa ongelma, joka saa katsojan mielenkiinnon heräämään.

Syventäminen: Katsojalle esitellään keskeisiä hahmoja ja elokuvan olennaisia ristiriitoja tarkemmin.

Käännekohta: Tapahtuvat ovat edenneet pisteeseen, josta ei ole enää paluuta.

Ristiriidat kärjistetään äärimmilleen

Ristiriidat ratkevat

Häivytys: Katsojalle voidaan antaa vihjeitä siitä, miten elokuvan hahmojen elämä jatkuu tapahtumien jälkeen.


  • Kerro, miten perinteinen draaman kaari konkreettisesti näkyy elokuvassa. Vai rikkooko elokuvan joiltain osin draaman kaaren? Miten?
  • Olivatko elokuvan käänteet sinusta uskottavia? Perustele.
  • Oliko loppuratkaisu ennalta-arvattava?


3. Millainen on elokuvan miljöö eli mihin aikaan ja paikkaan tapahtumat sijoittuvat? Millaisen tunnelman miljöö synnyttää elokuvaan? Mitkä asiat miljööstä jäivät erityisesti mieleesi? Miksi? Kuinka uskottavana pidät miljöökuvausta?

4. Kerro elokuvan päähenkilöistä. Millainen on hahmojen arvomaailma, eli mitä hahmot pitävät elämässä tärkeänä? Mistä tämän huomaa? Miten päähenkilöt suhtautuvat itseensä ja toisiin ihmisiin? Mistä tämän huomaa? Millainen on päähenkilöiden asema elokuvan yhteiskunnassa? Mistä tämän huomaa? Mitä itse ajattelet päähenkilöistä ja heidän toiminnastaan?

5. Ketkä olivat elokuvan kiinnostavimmat sivuhenkilöt? Millaisia nämä hahmot olivat ja miksi he kiinnostivat juuri sinua?

6. Analysoi nyt henkilöhahmojen välisiä suhteita. Millaisia ristiriitoja niissä ilmeni ja mistä ristiriidat johtuivat? 

7. Analysoi elokuvan äänimaailmaa (musiikki, äänistehosteet jne.). Mitkä äänimaailman osat jäivät erityisesti mieleesi? Miksi? Millaisen tunnelman äänimaailma synnytti elokuvaan? Mitä mieltä itse olit elokuvan äänimaailmasta?

8. Analysoi elokuvan teemoja. Toisin sanoen kerro, mitä ihmiselämässä tärkeitä asioita elokuvassa käsiteltiin ja mitä niistä haluttiin sanoa. (Tyypillisiä teemoja ovat esimerkiksi omien pelkojen voittaminen, rakkauden menettäminen, oikeudenmukaisuuden puolustaminen, oman identiteetin uudelleen hahmottaminen, taistelu hyvän ja pahan välillä ja niin edelleen.) Saiko elokuva sinut ajattelemaan? Millaisia asioita?

9. Otsikoi tekstisi niin, että otsikko välittää jotakin katselukokemuksestasi. (Esimerkiksi "Ennalta-arvattavia käänteitä ja samastuttavaa sankaruutta Tylypahkassa")