Lukutaitovastaus (ops 2015)

Löydät tärkeää tietoa lukutaitotehtävästä ja äidinkielen sähköisestä ylioppilaskokeesta  täältä.

Esimerkkejä lukutaitotehtävistä löydät täältä

Lukutaitovastaus muistuttaa vanhan printtikokeen "tekstitaitotehtävää", vaikka aineistot ovatkin monipuolisempia ja - toisin kuin vanhassa tekstitaitokokeessa - tehtävät voivat olla moniosaisia. Tutustu siis huolellisesti myös tekstitaitovastauksen ohjeisiin  täällä.


  • Lukutaitotehtävän aluksi tulee mainita pohjatekstin kirjoittaja ja julkaisuaika, mutta tarkempia lähdetietoja ei tarvita. Pohjatekstiin viitataan siis esimerkiksi näin:

Kreetta Onkelin Ilonen talo - romaanin (1996) katkelmassa kuvataan alkoholisoituneen äidin ja hänen lastensa kohtaamista.


Yleisönosastokirjoituksessaan (HS, 2.8.2017) nimimerkki Pena, toipuva alkoholisti kuvaa elämäänsä raitistumisen jälkeen.


Aku Louhimiehen elokuvan (2006) kohtauksessa hylätty mies ajautuu humalahakuisen juomisen jälkeen pahoinpitelyyn.

 


  • Pohjatekstiin tulee vastauksen edetessä viitata asianmukaista viittaustekniikkaa käyttäen, ja lukijalle on oltava selvää, mikä on peräisin pohjatekstistä ja mikä taas on kokelaan omaa ajattelua. Viittaustekniikkaa on syytä harjoitella runsaasti. Löydät johdannon aiheeseen täältä
  • Lukutaitotehtävä voi olla moniosainen, jolloin eri osioista saatavat pistemäärät voivat vaihdella. Yksiosaisen lukutaitotehtävän maksimipistemäärä on 30 pistettä. Ensimmäisellä ja toisella vuosikurssilla ope voi käyttää myös tutumpaa arviointia 4-10.
  • Omat tulkinnat on olennaista perustella pohjatekstillä.
  • Ei omia, pohjatekstiä arvottavia mielipiteitä lukutaitovastaukseen, ellei niitä erikseen pyydetä! Esimerkkejä omista, arvottavista mielipiteistä: "Minusta tekstin päähenkilö toimii typerällä tavalla." "Tekstin tyyli on lukiolaiselle aivan liian vaikeaa."
  • Lukutaitovastausta ei otsikoida.