Lukutaitovastaus tekstilajina

Löydät lukutaitovastauksesta laajan esittelyn täältä (linkki tulossa)

Ohessa on lyhyt kurkistus lukutaitovastauksen kirjoitusprosessiin:

Tehtävänanto on seuraava: Mistä tekstin piirteistä huomaa, että kyseessä on mainos?  1. Kirjoittaja alkaa tehdä irtohavaintoja: suuri kuva julkisuuden henkilöstä, mainostettavan tuotteen kuva, iskulause, erilaisien värien käyttö, yrityksen logo esillä, Elastisen nimikirjoitus
  2. Kirjoittaja alkaa ryhmitellä havaintoja sopivia käsitteitä käyttäen.

-Visuaaliset elementit: kuvat ja värit

-Kielelliset elementit: tekstiosuudet

-Konteksteihin liittyvät huomiot: tunnettu henkilö Suomessa 2000-luvulla

3. Kirjoittaja pohtii lisähavaintoja nyt syntyneen kokonaiskuvan perusteella ja täydentää havaintojaan: Kenelle mainos on suunnattu? Miten mainoksessa näkyy mainokselle ominainen asioiden esitysjärjestys.


4. Kirjoittaja suunnittelee kappale kappaleelta tekstinsä kappalejaon.

 

Lue valmis lopputulos ja vastaa sen yhteyteen liitettyihin kysymyksiin:

Tekstillä on monia piirteitä, joiden vuoksi se on helppo määritellä mainokseksi. Mainos pyrkii mainokselle tyypillisesti herättämään lukijassa ostotarpeen, ja nyt lukijan halutaan ostavan proteiinipitoista jogurttia.

Mainoksen tarkka julkaisuaika ja -paikka eivät ole tiedossa, mutta luultavimmin mainos on julkaistu 2010 -luvulla, jolloin julisteessa esiintyvä "Elastinen" -artisti on tullut tutuksi suomalaisille. Mainos perustuukin, usein mainoksille tyypilliseen tapaan, siihen, että julkisuuden henkilö liitetään tuotteeseen ikäänkuin suosittelijana, joka käyttää itse tuotetta ja johon lukija voi samaistua.

Suomessa 201o- luvulla on käyty paljon keskustelua proteiinipitoisen ruokavalion terveellisyydestä, ja mainos tarttuu, mainoksille tyypillisesti, tähän jo olemassaolevaan trendiin: teksti "protein" tulee mainoksessa esille kaikenkaikkiaan viisi kertaa.

Mainoksella on mainoksille tyypillisesti oma melko tarkoinkin rajattu kohderyhmänsä. Tässä mainoksessa kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, joihin Elastinen artistina kytkeytyy. Lisäksi mainos vetoaa ihmisiin, joiden arvoihin kuuluu terve ja ehkä vauhdikaskin elämäntapa: lukijalle annetaan ymmärtää, että mainoksen proteiinijogurtin avulla hän voi "elää täysillä", kuten Elastinenkin tekee. 

Tekstin kieli sisältää monia mainokselle ominaisia piirteitä. Julisteessa on  iskulauseen kaltaisen tekstin "Ela täysillä", ja tällaiset lyhyet sloganit ovat mainoksille tyypillisiä. Lisäksi mainoksissa hyödynnetään usein erilaisia sanaleikkejä ja niin myös tässä mainoksessa: iskulause "Ela täysillä" viittaa samanaikaisesti Elastiseen ja elämään. Mainoksille tyypillisesti tekstin iskulause sisältää voimakkaan myönteisen sananvalinnan "täysillä". Elastinen on jogurtti mainoksessa mukana "täysillä" ja mainoksen jogurtin avulla ihminen voi elää "täysillä".

Mainos on aseteltu mainoksille tyypillisesti siten, että ensin lukijalle luodaan tarve ja sitten kerrotaan, kuinka tarpeen voi tyydyttää. Lukijan huomio kiinnittyy ensimmäiseksi humoristiseen iskulauseeseen, joka yhdistyy kahteen myönteisenä esitettävään asiaan: Elastiseen ja "täysillä elämiseen". Seuraavaksi huomio kiinnittyy lähes puolet mainoksen tilasta vievään Elastiseen: mainokselle tyypillisesti tärkeä, huomionarvoinen asia vie paljon tilaa. 

Kun lukija on kiinnostunut Elastisesta ja "täysillä elämisestä" hänen huomionsa siirtyy jogurttipurkkeihin mainoksen alareunassa. Purkit kertovat, kuinka syntyneen tarpeen voi tyydyttää: jogurttia syömällä lukija voi elää täyttä elämää, kuten Elastinenkin tekee. Usein mainoksille tyypillisesti mukana on vielä näkyviin piirretty allekirjoitus, jonka on tarkoitus lisätä vakuuttavuutta: Elastinen seisoo sanojensa takana. 

Mainoksessa on, jälleen mainoksille tyypillisesti, mukana tuotetta markkinoivan yrityksen logo oikeassa yläreunassa, mutta muuten kokonaisuus on pelkistetty. Tausta on korostuneen tyhjä ja värimaailmaltaan vaalea, jotta tummat jogurttipurkit ja tumma Elastisen hahmo saavat näkyvyyttä. Toisaalta tummat elementit ja vaalea teksti ja tausta muodostavat huomiota herättävän kontrastin, ja tällaisten värikontrastien käyttö on mainoksille varsin tyypillistä.

Kokonaisuudessaan kyseessä on siis tavanomainen 2010-luvun mainos. Hauska iskulause ja julkisuuden henkilön käyttö ovat tapoja saada mainos erottumaan massasta.


  1. Millaisia käsitteitä kirjoittaja on lopulta päätynyt käyttämään?

  2. Missä vastauksen kohdissa käsitellään tekstin konteksteja eli julkaisuaikaa ja -paikkaa sekä kohderyhmää?

  3. Miten luonnehtisit vastauksen muuta jäsentelyä? Mitä pääasiaa kussakin kappaleessa käsitellään? Mitä mieltä olet jäsentelystä?

  4. Arvioikaa vastausta yhdessä kouluarvosanoin 4-10. Perustelkaa arvosananne.