Kuvan lähde

Runopankki

  • Kaikkiin runopankin tehtäviin on saatavissa sähköiset vastaukset opelta. 
  • Runoja käytetään eri kursseilla runoanalyysin harjoittelussa, mutta tehtävät sopivat myös itsenäiseen kertaukseen ennen YO -koetta. Vaikka osa teksteistä on suoraan vanhoista YO -kokeista, tämä ei tarkoita, että runot olisivat erityisen vaativia. Runopankin harjoitukset sopivat myös vasta-alkajalle.
  • Mikäli runoanalyysin peruskäsitteet ovat päässeet unohtumaan, kertaile keskeisiä käsitteitä tämän esityksen avulla.
  • Voit testailla käsiteosaamista monivalintatestin avulla täällä . Sinun täytyy kirjautua sisään pedanettiin ja tarvitset avainsanan, jonka saat opelta. Löydät testin vastaukset täältä.

 

Tehtäviä aloittelijalle

Aloittelijalle suunnatuissa tehtävissä on mukana runsaasti apukysymyksiä. Tavoitteena on, että opit itsekin asettamaan tekstille kysymyksiä, joiden avulla rakennat tulkintasi. 
Kuvan lähde

 1. Mene Tytti Heikkisen sähköiseen runokokoelmaan Varjot astronauteista (2009). Etsi kokoelmasta runosarja "Ryhävalaan tasoa" ja valitse runosarjasta runo "Aina sama juttu". Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

a) Miten luonnehtisit runon kieltä ja tyyliä?

b) Julkaisukonteksti osoittaa, että kyseessä on runo, tarkemmin määriteltynä proosaruno. Mitä muita tekstilajeja teksti voisi mielestäsi edustaa kielensä, sisältöntä ja rakenteensa perusteella? 

c) Minkä ikäinen runon puhuja on ja mitä sukupuolta puhuja edustaa? Perustele.

d) Mitä saat tietää ja voit päätellä puhujan äidistä? Kuinka puhuja suhtautuu äitiinsä? Perustele.

e) Mitä saat tietää puhujan isästä? Kuinka puhuja suhtautuu isäänsä? Perustele.

f) Mitä voit päätellä puhujan äidin uudesta miesystävästä? Miten miesystävä suhtautuu puhujaan ja miten puhuja taas suhtautuu miesystävään? Perustele.

g) Miten luonnehtisit puhujan elämänasennetta ja käsitystä maailmasta?

2. Tarkastele Maija Vilkkumaan laulun "Totuutta ja tehtävää"sanoitusta, joka on julkaistu albumilla Meikit, ketjut ja vyöt (2001). 

3. Tarkastele Samuli Putron laulun "Nuoruus on murhenäytelmä"  sanoitusta, joka on julkaistu albumilla Elämä on juhla (2009).

a) Listaa runosta kaikki metaforat, joilla nuoruutta kuvataan. Avaa, mitä metaforilla mahdollisesti tarkoitetaan. 

b) Etsi runosta toistuvia elementtejä. Mihin toistolla pyritään?

c) Millainen suhde runon puhujalla on vanhempiinsa? Perustele tekstiesimerkein.

d) Miten runon puhuja suhtautuu nuoruuteensa nykyhetkessä, aikuisena? Mitä hän jää mahdollisesti kaipaamaan? Perustele.

TT-vastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan runo välittää nuoruudesta?


4. Tarkastele Henriikka Tavin nimetöntä proosarunoa, joka on julkaistu runokokoelmassa Esim. Esa (2007). Löydät runon  täältä. (YO -koe, syksy 2012)

5. Tarkastele Paula Vesalan sanoitusta "Maria Magdalena" PMMP:n albumilta Kovemmat kädet (2005). Löydät sanoituksen täältä. (YO -koe, syksy 2014)Aseta tekstille itse kysymyksiä (abiturienteille)

Lue ensin analysoitava runo läpi kiirehtimättä ja moneen kertaan. Muotoile sitten mahdollisimman monta apukysymystä analyysisi pohjaksi. Kirjoita TT-vastaus, jossa vastaat apukysymyksiisi jäsennellyssä muodossa. Tekijänoikeudellisista syistä osa runoista on saatavissa vain monisteena.

Kuvan lähde

Sähköinen aineisto

Miten Edith Södergranin runon "Olemisen riemu" (1918) puhuja suhtautuu elämään?

Analysoi Uuno Kailaan runoa "Talo" (1932) allegorisena kuvauksena epätoivosta ja masennuksesta. 

Eino Leinon runon "Jumalien keinu"(1902) on usein tulkittu puhuvan taiteilijuudesta ja taiteilijan roolista. Millaisen kuvan runo välittää taiteilijuudesta?

Millaisen kuvan Aleksis Kiven runo Sydämeni laulu (1870) välittää kuolemasta? Runo on julkaistu alkujaan romaanissa Seitsemän veljestä.


Monisterunot:

Mitä voit päätellä Pentti Saarikosken nimettömän runon (1978) puhujan elämäntilanteesta ja elämänasenteesta? Runo on julkaistu runokokoelmassa Katselen Stalinin pään yli ulos.

Millaisen kuvan Arto Mellerin runo "Kansanlaulu" (1980) välittää morsiameksi kutsutun hahmon elämäntilanteesta? Runo on julkaistu runokokoelmassa Ilmalaiva Italia.

Tulkitse Eeva-Liisa Mannerin runoa "Kaupunki" (1956) allegoriana yhteiskunnallisesta kriisistä. Runo on julkaistu kokoelmassa Tämä matka.

Tulkitse Saila Susiluodon nimetöntä proosarunoa kokoelmasta Missä leikki loppuu (2007). Mitä runon puhujan veljelle tapahtuu?


Kurssikohtaista runoaineistoa

Seuraavat tehtäväkokonaisuudet on suunnattu ennen muuta vanhan opsin kurssille 6, mutta runot sopivat myös itsenäiseen runoanalyysin opiskeluun.

Tehtäväkokonaisuus 1: 

Lue J.L. Runebergin klassikkoruno Saarijärven Paavo. Löydät runon Kieli ja tekstit -oppikirjan sivuilta 196-198 tai sähköisessä muodossa täältä. Huomaa, että oppikirjan runo ja sähköinen aineisto eroavat toisistaan, sillä kokonaisuudet ovat eri suomentajien tekemiä.

a) Miten Paavo suhtautuu työn tekemiseen ja työssä kohtaamiinsa vastuksiin? Mistä tämän huomaa?

b) Miten Paavo suhtautuu Jumalaan? Perustele.

c) Miten Paavo suhtautuu muihin ihmisiin, vaimoonsa ja naapuriinsa?

Saarijärven Paavo -runo muokkasi aikanaan kuvaa ihanteellisesta suomalaisesta miehestä. Millainen olisi 2000 -luvun Saarijärven Paavo? Millaisia asenteita ja arvoja hänellä on? Miten nämä heijastuvat hänen toimintaansa? Kirjoita Paavosta henkilökuvaus.


Tehtäväkokonaisuus 2:

1900 -luvun alusta lähtien kirjallisuus kääntyi yhä enemmän kuvaamaan yksityisen henkilön tunteita, ajatuksia ja sisäistä maailmaa. Taide ei siis enää pyrkinyt rakentamaan ulkoapäin määriteltyä ihanteellista suomalaisuutta, vaan tarkastelun kohteeksi nousi yksityisen ihmisen tietoisuus. Sama suuntaus on jatkunut aina nykypäiviin saakka.

Tarkastele Mika Waltarin runoa "Nuoruus" (1928).


Tehtäväkokonaisuus 3:


1. Mene Tytti Heikkisen sähköiseen runokokoelmaan Varjot astronauteista (2009). Etsi kokoelmasta runosarja "Ryhävalaan tasoa" ja valitse runosarjasta runo "Aina sama juttu". Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

a) Miten luonnehtisit runon kieltä ja tyyliä?

b) Julkaisukonteksti osoittaa, että kyseessä on runo, tarkemmin määriteltynä proosaruno. Mitä muita tekstilajeja teksti voisi mielestäsi edustaa kielensä, sisältöntä ja rakenteensa perusteella? 

c) Minkä ikäinen runon puhuja on ja mitä sukupuolta puhuja edustaa? Perustele.

d) Mitä saat tietää ja voit päätellä puhujan äidistä? Kuinka puhuja suhtautuu äitiinsä? Perustele.

e) Mitä saat tietää puhujan isästä? Kuinka puhuja suhtautuu isäänsä? Perustele.

f) Mitä voit päätellä puhujan äidin uudesta miesystävästä? Miten miesystävä suhtautuu puhujaan ja miten puhuja taas suhtautuu miesystävään? Perustele.

g) Miten luonnehtisit puhujan elämänasennetta ja käsitystä maailmasta?

TT-vastauksen tehtävänanto: Mitä voit päätellä runon puhujan elämäntilanteesta?

Tytti Heikkisen runo edustaa niin sanottua hakukonerunoutta, joka nousi suosioon 2010 -luvun kotimaisen lyriikan kentällä. Lue lisää hakukonerunoudesta ja sen alalajista flarf -runoudesta  täältä ja  täältä. Tuota tämän jälkeen oma hakukonerunosi, jossa kuvaat 2000 -luvun suomalaisen nuoren maailmaa sellaisena kuin se sinulle välittyy.


Tehtäväkokonaisuus 4

ks. ensin yltä käsitteet flarf ja hakukonerunous

Suomalaisen flarfin eräänä merkkiteoksena pidetään Karri Kokon runokokoelmaan Varjofinlandia, jossa runoilija on yhdistellyt satunnaisia verkosta löytämiään mielenterveysongelmia kuvaavia tekstikappaleita. Varjofinlandia viittaa jo nimessään suomikuvan rakentamiseen, mutta nyt lähtökohdat ovat uudet. 1900 -luvun modernistinen kirjallisuus siirtyi romantiikan ja realismin maailmasta nimenomaan yksityisen tietoisuuden kuvaamiseen. Esiin astui syvästi tunteva, kärsiväkin ihmissielu. Kokon teoksessa kärsimys ja sisäisen todellisuuden kuvaus näyttäytyvät kuitenkin niin kaavamaisina ja arkisina, että lukijan on mahdotonta erottaa, milloin yksi tekstikatkelma alkaa ja toinen päättyy: kaikki kärsivän ihmisen puhe kuulostaa yhdeltä ja samalta epäomaperäiseltä jankutukselta.

Tutustu Kokon teokseen silmäillen täällä. Tee sitten seuraavat tehtävät:

a) Luonnehdi lukukokemustasi Varjofinlandiasta.

b) Kirjoita tämän jälkeen oma hakukoneruno, jossa käytät hakusanana käsitettä "suomalainen sisu"?

c) Tarkastele runoasi. Millaisen kuvan suomalaisuudesta se välittää?