Portfoliotyöskentelyn perusteet

Miksi portfolio?

  • Portfolioihisi tallentuvat kaikki äidinkielen kursseilla sähköisesti tekemäsi tehtävät, opettajan sanalliset arvioinnit ja omat itsearviointisi. Portfolioita tarkastelemalla pystyt havaitsemaan omat vahvuutesi, oman kehityksesi ja toisaalta tietojesi ja taitojesi aukkokohdat läpi lukio-opintojen. Huom! Älä poista opettajan portfolioon tekemiä palautemerkintöjä.
  • Portfoliotyöskentelyssä myös opettaja pystyy paremmin seuraamaan, mitä teet ja millaisesta ohjauksesta juuri sinä opiskelijana hyötyisit.


Miten portfolio tehdään?

Katso ensin opetusvideo portfolion tekemisestä, mikäli et ole tehnyt portfoliota aiemmin tai muotoseikat ovat päässeet unohtumaan.

  • Portfoliot tuotetaan aina Google Driven avulla, joten tarvitset gmail -sähköpostin. Driven palvelut tulevat tällöin käyttöösi. Jos et muista, miten Google Driveen pääsee tai olet ollut poissa, katso  opetusvideo
  • Portfolio alkaa tavoitteiden asettamisesta sen jälkeen, kun olet kuullut kurssin keskeiset sisällöt. Kerro, mitä arvosanaa tavoittelet kurssista (4-10). Pohdi myös lyhyesti, mitkä sisällöt vaikuttivat sinusta helpoilta ja mitkä taas vaikeammilta. Löydät tarkemman kuvauksen tavoitteiden asettamisesta 
  • Portfolion alkuun liitetään oppimisraportti vain siinä tapauksessa, että opettaja kertoo asiasta heti kurssin alussa. Oppimisraportissa kerrot lyhyesti, kuinka olet käyttänyt portfoliotyöskentelyyn varatut tunnit. Kokonaisuus on hyvä sijoittaa heti portfolion alkuun. 
  • Tee tehtävät ja laajemmat kirjalliset työt portfolioon siten, että yhteen aihekokonaisuuteen liittyvät tehtävät ovat peräkkäin.
  • Tee portfoliosi loppuun arviointikeskustelua pohjustava itsearviointi.Miten teen oppimisraportin?

Kerro oppimisraportissa, kuinka olet käyttänyt portfolion tekemiseen varatut tunnit ja arvioi omaa työskentelyäsi lyhyesti. 

Esimerkki portfoliotyöskentelyyn liittyvästä oppimispäiväkirjasta:

Kurssi 3: Proosa

Tunti 1: (75 min.) Tein oppikirjan tehtävät 1 ja 2 sivuilta 38-39 Mervin kanssa. Aloitin sitten luovan kirjoittamisen tehtävää x ja päätin tehdä sen loppuun kotona. Minusta olin lähes koko tunnin työn touhussa, joten annan itselleni arvosanan 9. Parin kanssa on minusta mukavampaa työskennellä, kun saa jutella ja toiselta saa ideoita.

Tunti 2: (75 min.) Tein koko tunnin Mervin kanssa oppikirjan sivulta 44 Edgar Allan Poen novelliin liittyviä tehtäviä. Minusta oli vaikeaa hahmottaa teemoja ja motiiveja, joten pyysin opelta apua. Annan itselleni arvosanan 9, sillä yritin kuitenkin kovasti. Tein kotona yhden luovan kirjoittamisen tehtävän.

Tunti 3 (75 min.): Tein oppikirjasta Joel Haahtelan novelliin liittyvät tehtävät sivulta 47 alkaen, koska tarvitsin lisäharjoitusta motiivin käsitteen omaksumisessa. Tehtävä oli tosi vaikea. Sain jotain kasaan, mutta sitten väsähdin ja selasin vain kännykkää. Antaisin omalle työskentelylle arvosanan 6. Päätin paikkailla hukattua aikaa tekemällä kotona kertojaa koskevat tehtävät 1 ja 2 kirjan sivulta 64.Miten teen arviointikeskustelua pohjustavan itsearvioinnin?

Opiskelija valmistautuu arviointikeskusteluun tekemällä itsearvioinnin seuraavien kysymyksien pohjalta. Sinun ei tarvitse vastata pitkästi jokaiseen kysymykseen, vaan keskity kohtiin, jotka omasta mielestäsi ovat olennaisia.

1. Keskitytkö tunnilla opiskeluun? Mikäli et keskity, mikä auttaisi sinua keskittymään paremmin? Millaisissa tilanteissa yleensä keskityt? Millaisissa tilanteissa keskittymisesi taas monesti herpaantuu? Mitä opettaja voisi tehdä, jotta keskittymisesi säilyisi paremmin?

2. Mitä olet oppinut kurssilla tähän mennessä? Mikä on tuntunut helpolta? Mikä on tuntunut erityisen vaikealta tai jäänyt jopa kokonaan epäselväksi? Mistä vaikeus ymmärtää johtuu? (Muista että vika ei ole aina sinussa - vika voi olla myös esimerkiksi opetuksessa, joka ei sovellu juuri sinulle.) Toisaalta voit pohtia, ovatko tehtävät sinulle riittävän haastavia.

3. Miten olet panostanut työskentelyysi kotona? Miten kauan äidinkielen tehtävien tekemisessä on mennyt? Panostatko mielestäsi riittävästi vai liian vähän tavoitteisiisi nähden? Mikä helpottaisi työskentelyä kotona? Miten olet suunnitellut ajankäyttöäsi tällä äidinkielen kurssilla?

4. Käy läpi kurssilla tehtyjä kirjallisia töitä ja niistä saamaasi palautetta. Mitkä kehityskohdat ja vahvuudet palautteessa mahdollisesti toistuvat? Miten sinun kannattaisi toimia saamasi palautteen pohjalta, jotta kehittyisit lukijana ja kirjoittajana tavoittelemallesi tasolle?

5. Työskenteletkö mieluummin ryhmässä vai yksin? Miksi? Miten ryhmässä toimiminen on mielestäsi sujunut? Hyödynnätkö ryhmää oppimisesi välineenä? Ensimmäisen kurssin opiskelija ei tee tätä tehtävää, sillä se sisältyy porfolioon jo muutenkin.

6. Minkä arvosanan antaisit itsellesi kurssista, kun arvioit suorituksiasi tähän saakka? Perustele arvosana.