Tervetuloa yläkouluun!Vuosisuunnitelmamme tulee olemaan seuraavanlainen:


Jakso 1

Jaksossa on äidinkieltä kaksi tuntia viikossa (2*75)

Yhteensä jaksossa on n. 16 äidinkielen tuntia

Ensimmäisessä jaksossa 

-Kertaamme kirjoittamisen perusasioita: tekstin suunnittelu, kappalejako ja virkkeiden rakentaminen

-Aloitamme kirjallisuuteen tutustumisen lukemalla nuorille suunnattuja novelleja


1. Tutustumista: ilmaisutaidon tunti

2. Aikakapseli (työkirja) + asennejana äidinkielen sisällöistä. Portfolion laatiminen + kirje opelle (vähintään kymmenen virkettä...)

3. Oman tekstin suunnittelun merkitys ja ajatuskartan hyödyntäminen: Minun elämäni, ajatuskartta (yläkoulu) + listauksella elämän varhaisvaiheet, läksy s.31, tehtävä 5

4. Kappalejako  (oppikirjan tehtävät s. 26-27), läksynä s.27 t. 5 (voidaan aloittaa jo tunnillakin)

5. Onnistuneiden läksytekstien lukemista + Minun elämäni -tekstin aloittaminen

6. (Kirjallisuus-kahoot) + jatketaan loppuun Minun elämäni -teksti

7. Virke ja lause (ope käy teorian,yhden sanan tarina, kirjoitetaan yhteiset jatkotarinat virke kerrallaan), läksynä oppikirjan sivun 113 tehtävät 2-4

8. Luetaan novelli "Elisan huone" ja tehdään novelliin liittyvä, lausetyypit kertaava dialogitehtävä.

 9. Päälause ja sivulausetyypit (Kertauspolku virkekoetta varten -aineisto)

10. Luetaan novelli "Yösuunnistus" + käydään novellin avulla vielä läpi sivulausetyyppejä

11. Kertaustunti: virke, lause ja välimerkit

12. Koe: virke, lause ja välimerkit

13. Luetaan novellit "Sikavähän tähtiä" ja "Mustavalkoinen tyttö" - Valitse itse kumpaan liittyvät tehtävät teet

14-16: joustotunteja

-Minun elämäni -kirjoitelma, arviointi 4-10

-Koe: virke, lause ja välimerkit, arviointi 4-10

-Novellikokoelmaan liittyvät tehtävät: arviointi 4-10Jakso 2

-Kertaamme verbien taivutuksen

-Kertaamme sanaluokat

-Luemme nuortenromaanin Zoo - viraalit nerot ja teemme siihen liittyvät tehtävät

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

Jakso 3

Sanaluokat & Media


Jakso 4

Kaunokirjallisuuden tulkintaa + oikeinkirjoitussäännöt

Jakso 5

Kaunokirjallisuusjakso