Kertauspolku virkekoetta varten


Perustehtävät

1. Jotta hahmottaisit virkkeiden rakenteen, sinun tulee tunnistaa tekstistä persoonamuodoissa (minä, sinä, hän...) taipuneet verbit.

a) Alleviivaa seuraavasta tekstistä kaikki persoonamuodoissa taipuneet verbit.

Minua kiusattiin koulussa oikeastaan ensimmäiseltä luokalta alkaen. En tiennyt, mistä ihmeestä se johtui. Omasta mielestäni en ollut mitenkään erilainen kuin muut, ja oli minulla pari kaveriakin. Silti sain välitunnilla turpaan.

Yläkoulussa päätin, että nyt riitti. Olin kuullut ihmisistä, jotka kävelivät kouluun aseen kanssa ja yksinkertaisesti ampuivat kaikki. Minä en ollut sellainen. En halunnut, että kukaan kuolee. 

b) Monta virkettä tekstissä on?_________

c) Monta lausetta tekstissä on?_________


2. Virkkeessä on aina päälause. Tämän lisäksi virkkeessä voi olla myös sivulause. 

KL= konjunktiosivulause (että, jotta, koska, kun jne.)

RL= relatiivilause (joka, mikä)

KSL = kysyvä sivulause (alkaa kysyvällä verbillä tai kysymyssanalla)

Alleviivaa seuraavasta tekstistä kaikki päälauseet ja merkitse sivulauseiden perään suluissa sivulauseen tyyppi.


Minä olin kertonut jo aiemmin opettajille, jotka olivat yrittäneet hieman puuttua tilanteeseen. Kiusaaminen ei kuitenkaan kokonaan lakannut. En syyttänyt opettajia, koska kiusaamista oli välillä todella vaikea huomata. En silti tajunnut, miksi heidän oli järjestettävä kaikenlaisia mukamas rakentavia keskusteluja minun ja kiusaajan välille. Ei niistä ollut mitään hyötyä, mikä oli täysin päivänselvää ainakin minulle. Ehkä koulussamme ei vain tiedetty, miten toimia oikein. 


3. Jatka seuraavia päälauseita sopivalla sivulauseella.

a) Minä olin päättänyt puuttua kiusaamiseen + konjunktiosivulause

b) Tapasin illalla ystäväni + relatiivinen sivulause

c) Mietimme yhdessä + kysyvä sivulause


4. Merkitse tekstiin paikalleen isot alkukirjaimet, pisteet ja pilkut.

kiusaaminen on ongelma jota ei ole helppo ratkaista kouluissa on kautta aikojen yritetty keksiä erilaisia tapoja kiusaamisen kitkemiseksi

kiusaaminen ei ole ikinä kiusatun vika vaikka usein kiusattu syyttääkin itseään tapahtumista lähes aina jatkuva kiusaaminen vaikuttaa kiusatun itsetuntoon joskus arvet voivat säilyä pitkälle aikuisikään saakka onkin hyvä tietää että apua on saatavilla myös kiusaaja tarvitsee apua miksi hän kiusaisi jos hänellä itsellään olisi hyvä olla


Tarkista, kuinka hyvin osasit. Löydät oikeat vastaukset täältä (linkki tulossa)


Toisen tason tehtävät: Näkökulma vaikuttaa kerrontaan
a) Kirjoita vähintään kahdeksan virkettä pitkä teksti, jossa kerrot kaikkitietävän kertojan näkökulmasta, mitä tapahtuu videon loppumisen jälkeen. Hyppääkö Matias? Muista isot alkukirjaimet, pisteet ja pilkut.

b) Kirjoita vähintään kahdeksan virkettä pitkä teksti, jossa yksi Matiaksen kiusaajista kertoo, miten hän on tapahtumat kokenut. Kiusaaja on tekstissä minäkertoja. Muista isot alkukirjaimet, pisteet ja pilkut.


Lisätehtävä

Valitse yksi:

  • Kirjoita Matiaksen jäähyväiskirje
  • Kirjoita Matiaksen muistokirjoitus, joka voitaisiin lukea ääneen hautajaisissa
  • Jos kaikki olisi mennyt toisin...Matias menee ruokalassa istumaan uuden tyttöoppilaan viereen ja pariskunnan välillä alkaa tapahtua. Kirjoita tapahtumista vähintään kahdeksan virkettä tyttöoppilaan näkökulmasta niin että tämä on minäkertoja. Mitä ruokailun jälkeen tapahtuu? Kirjoita kaikkitietävän kertojan näkökulmasta.