Kertauspolku virkekoetta varten1. Jotta hahmottaisit virkkeiden rakenteen, sinun tulee tunnistaa tekstistä persoonamuodoissa (minä, sinä, hän...) taipuneet verbit eli predikaatit.

a) Alleviivaa seuraavasta tekstistä kaikki persoonamuodoissa taipuneet verbit.

Minua kiusattiin koulussa oikeastaan ensimmäiseltä luokalta alkaen. En tiennyt, mistä ihmeestä se johtui. Omasta mielestäni en ollut mitenkään erilainen kuin muut, ja oli minulla pari kaveriakin. Silti sain välitunnilla turpaan.

Yläkoulussa päätin, että nyt riitti. Olin kuullut ihmisistä, jotka kävelivät kouluun aseen kanssa ja yksinkertaisesti ampuivat kaikki. Minä en ollut sellainen. En halunnut, että kukaan kuolee. 

b) Monta virkettä tekstissä on?_________

c) Monta lausetta tekstissä on?_________


2. Virkkeessä on aina päälause. Tämän lisäksi virkkeessä voi olla myös sivulause. 

KL= konjunktiosivulause (että, jotta, koska, kun jne.)

RL= relatiivilause (joka, mikä)

Merkitse seuraavaan tekstiin päälauseet (PL) ja sivulauseet (RL tai KL) seuraavan mallin mukaan:

Minä näin tytön, (PL) jolla oli suuri rusetti hiuksissaan.(RL)


Minä olin kertonut jo aiemmin opettajille, jotka olivat yrittäneet hieman puuttua tilanteeseen. Kiusaaminen ei kuitenkaan kokonaan lakannut. En syyttänyt opettajia, koska kiusaamista oli välillä todella vaikea huomata. En silti pitänyt siitä, että heidän oli järjestettävä kaikenlaisia mukamas rakentavia keskusteluja minun ja kiusaajan välille. Ei niistä ollut mitään hyötyä, mikä oli täysin päivänselvää ainakin minulle. 


3. Merkitse tekstiin paikalleen isot alkukirjaimet, pisteet ja pilkut.

kiusaaminen on ongelma jota ei ole helppo ratkaista kouluissa on kautta aikojen yritetty keksiä erilaisia tapoja kiusaamisen kitkemiseksi

kiusaaminen ei ole ikinä kiusatun vika vaikka usein kiusattu syyttääkin itseään tapahtumista lähes aina jatkuva kiusaaminen vaikuttaa kiusatun itsetuntoon joskus arvet voivat säilyä pitkälle aikuisikään saakka onkin hyvä tietää että apua on saatavilla myös kiusaaja tarvitsee apua miksi hän kiusaisi jos hänellä itsellään olisi hyvä olla


4. Kopioi virkkeet portfolioosi ja lisää aukkoihin joka tai mikä.

a) Hän oli viettänyt koko aamun uimahallissa,______ei ollut hänen tapaistaan.

b) Kahdeltatoista alkoi vesijumppa,______eläkeläiset saivat osallistua ilmaiseksi.

c) Hän ei koskaan mennyt jumppaan mukaan,______hieman harmitti uimavalvojaa.

d) Kerran hän oli törmännyt altaalla naiseen,______katse oli outo.

e) Hän loi oman katseensa alas,_____sai hänet näyttämään hämilliseltä lapselta.


5. Korjaa virheellinen joka- ja mikä -pronominin käyttö. Huomaa, että aina virhettä ei ole! Merkitse tällöin virkkeen perään OK.

a) Hän oli lapsi, mikä aina luki mielellään.

b) Perheemme joutui muuttamaan uuteen kaupunkiin, mikä ärsytti kaikkia.

c) Tein nuken, minkä annan siskolleni lahjaksi.

d) Minä teen aina ryhmätöissä kaiken yksin, mikä ei ole mukavaa.

e) Perttuli oli koiranpentu, josta ei voinut olla pitämättä.

f) Huomenna on biologian koe, joka ei toivottavasti ole vaikea.

g) Menemme luistelemaan puistoon, mikä on kaupunkimme kaunein.