Tehtäviä kaunokirjallisuuden pohjaltaTee kaikki novellikokoelmaan liittyvät tehtävät portfolioosi peräkkäin, ellei opettaja anna toista ohjetta. Laita kokonaisuuden otsikoksi "Tehtäviä novellikokoelmasta". Lue novelli ja tee tämän jälkeen annetut tehtävät.

A. Lue novelli "Elisan huone" sivulta 15 alkaen ja valitse kokonaisuus 1 tai 2.


1. 

a) Kuvittele, että alat käydä keskustelua Elisan kanssa internetissä sen jälkeen, kun Elisa -nimimerkillä kirjoittava hahmo on kirjoittanut "Anna mun mennä". Onko hahmo kummitus vai onko kyse ehkä jostakin muusta? Kirjoita vähintään 20 vuorosanaa pitkä dialogi eli vuoropuhelu. Käytä virkkeitä, jotka koostuvat väitelauseista, käskylauseista, kysymyslauseista ja huudahduslauseista. Kertaa lauseiden tyypit tarvittaessa oppikirjan sivulta 112.

b) Kirjoita vähintään kolme kappaletta pitkä kertomus päivästä, jolloin Elisa kuoli.

2. Kirjoittakaa pareittain tai kolmen hengen ryhmissä pieni näytelmäkohtaus, jossa Elisa palaa kummittelemaan kahdelle nuorelle. Esittäkää kohtaukset luokassa.


B. Lue novelli "Prinsessa" sivulta 45 alkaen.

1. Kuka on Miksu ja miten kertoja suhtautuu häneen?

2. Mitä mieltä kertoja on "Prinsessasta"? Mistä tämän huomaa? 

3. Miksi kuvittelet "Prinsessan" olleen sairaalassa?

4. Kirjoita vähintään kaksi kappaletta pitkä teksti, jossa Prinsessa muistelee, mitä tallilla tapahtui. Huomioi, miltä kertojasta tuntuu, miten mahdollinen sairaus vaikuttaa hänen tallikokemukseensa ja miten hän on voinut nähdä asiat aivan toisin kuin Emma.


C. Lue novelli "Puu" sivulta 63 alkaen ja vastaa kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin. 

1. Ketkä kaikki novellissa pääsevät ääneen?

2. Miten isä suhtautuu puuhun novellin alussa? Mistä tämän huomaa?

3. Miksi lapsi alkaa tuhota puuta?

4. Miksi isä joutuu vankilaan? Perustele näkemyksesi.

5. Miksi lapsi tuhoaa isän metsän? Mitä mieltä olet hänen toiminnastaan?

6. Mitä isä tekee novellin lopussa ja miksi? Mitä mieltä olet isän toiminnasta?


D. Lue novelli "Yösuunnistus" sivulta 77 alkaen. Valitse tehtävä 1 tai 2. 

1. a) Mitä nykyajan yösuunnitukseen osallistuneet Hannu ja Kerttu löysivät talosta? Kirjoita talon salaisuuteen liittyviä virkkeitä seuraavien ohjeiden avulla:

PL 

PL + RL 

PL + KL 

KL + PL 

PL + KSL 

b)  Mitä aiemmin, yli 40 vuotta sitten kadonneille lapsille tapahtui? Täydennä seuraavat konjunktiosivulauseet kokonaisiksi virkkeiksi portfolioosi siten, että tekstistä syntyy yhtenäinen tarina. Tarkista, että pilkut ovat paikallaan!

Kaksi lasta käveli metsään, koska...

He menivät yhä syvemmälle metsään, vaikka

Toinen lapsista huomasi yhtäkkiä, että

He menivät sisälle kummalliseen taloon, kun

He olisivat paenneet, jos...

He kirkuivat kovaan ääneen, kunnes...


c) Jatka tarinaa ja täydennä seuraavat konjunktiolauseet sopivalla päälauseella niin että tarinan yhtenäisyys säilyy.

Koska lapset eivät tulleet ajoissa kotiin...

Vaikka heitä etsittiin kolmekymmentä päivää...

Jotta kukaan ei enää katoaisi metsään...

Jos joku katosi salaperäisesti...

Kun katoamisesta oli jo 40 vuotta...


E. Lue novelli "Sikavähän tähtiä" s. 117 alkaen.

1. Valitse yksi minäkertojan pieni muisto ajasta ennen Suomeen muuttoa ja laajenna muisto pieneksi kertomukseksi, jonka pituus on ainakin kolme kappaletta. Muista kuvailla henkilöitä ja ympäristöä, jotta muistosta tulisi mahdollisimman elävä.


F. Lue novelli "Mustavalkoinen tyttö" sivulta 131 alkaen. 

1. Kuvittele, että Salma kirjoittaa Lindalle internetissä viestin tapahtumien jälkeen. Mitä hän haluaisi sanoa? Kirjoita vähintään kymmenen virkettä.

2. Kirjoita myös Lindan vastaus Salman viestiin. Viestin pituus on vähintään kymmenen virkettä. 


Ensimmäinen osio: kun olet päässyt sivulle 57


Kirjoitustehtävät

1. Kirjoita minämuodossa, mitä luokanvaloja Bäckman huusi, kun hän sai kuuluisan raivokohtauksensa? Kirjoita vähintään kymmenen virkettä. (katso s. 8-9)

2. Selosta Atlaksen "suuren nöyryytyksen päivän" kulku. Mitä oikein tapahtui? Kirjoita vähintään kolme kappaletta tekstiä. (katso s. 27)

3. Keksi oma supersankari ja kirjoita hänestä vähintään 10 virkettä pitkä kuvaus. Käytä mallina teoksen sivua 35.

4. Kirjoita oma kauhujen kouluruokalistasi. Käytä mallina teoksen sivun 43 listausta

5. Keksi omalle elämäkerrallesi kolme otsikkovaihtoehtoa.


Toinen osio: Kun olet päässyt sivulle 146 saakka

Kirjoitustehtävät

1. Kirjoita ylös Atlaksen "puheripuli" koko koulun edessä. Kirjoita vähintään kymmenen virkettä.

2. Tarkastele kampanjajulisteita teoksen sivuilla 76 ja 85. Mitä sinun kampanjajulisteessasi lukisi?

3. Lue sivulta 93 esimerkki kampanjapuheesta. Millaisen kampanjapuheen sinä pitäisit omalla koulullasi? Kirjoita vähintään kymmenen virkettä.

4. Mitä Sarah-Lille on tapahtunut? Kirjoita vähintään kaksi kappaletta pitkä selostus.


Kolmas osio: Kun olet lukenut teoksen loppuun

Kirjoitustehtävät

1. Kirjoita katkelma, jossa päähenkilö osallistuu vaaliväittelyyn. Käytä mallina sivun 162 tekstiä.

2. Kuvaile, millaisen kohtauksen Sarah-Li sai lentokoneessa. Voit kirjoittaa minämuodossa tai hänmuodossa. Kirjoita vähintään kaksi kappaletta tekstiä. Voit myös halutessasi laajentaa kuvauksesi pieneksi kertomukseksi.

3. Miten Elliott reagoi kaikkeen, mitä Atlas on hänelle kirjoittanut? Miten Elliotin oma elämä on sujunut vuoden kuluessa. Kirjoita vastaussähköposti, joka on vähintään kolme kappaletta pitkä. Lue avuksesi oppikirjan sivu 48.