Kirjoitetaan esittely omasta itsestä

Kuvan lähde


Kirjoita seuraavia ohjeita noudatten portfolioosi teksti, joka alkaa portfolion ensimmäiseltä sivulta heti kansilehden jälkeen. Muista tekstissäsi oikea muotoilu: 


-Fonttikoko on 12

-Fontti on Times New Roman tai Arial

- Riviväli on 1,5


Vastaa kokonaisin virkkein seuraaviin apukysymyksiin siten, että tuotoksestasi syntyy yhtenäinen, ymmärrettävä teksti. Voit kirjoittaa muustakin kuin apukysymyksistä. Muista kappalejako ja oikeinkirjoitus.

1) Kerro tekstisi ensimmäisessä kappaleessa perustiedot itsestäsi. Mikä on nimesi? Keitä perheeseesi kuuluu (myös lemmikit lasketaan!)? Mitä harrastat? 

2) Jos saisit valita kolme esinettä, jotka kuvaisivat sinua, mitkä esineet oikein olisivat? Miksi valitsisit juuri nämä esineet? Mitä ne kertovat sinusta?

Voit aloittaa: Minua ihmisenä kuvaisivat hyvin...

3) Millainen olisi unelmiesi kuvitteellinen paikka, jossa voisit viettää mielelläsi aikaasi? Kuvaile, miltä paikassa näyttää, kuulostaa ja tuoksuu.  Käytä vain rohkeasti mielikuvitusta.

Voit aloittaa: Unelmieni paikka olisi...

4) Jos saisit kolme toivomusta, mitä oikein toivoisit ja miksi?

Voit aloittaa: Jos saisin kolme toivomusta, toivoisin...

5) Kerr0 millaisia ajatuksia koulun alkaminen sinussa herättää. Jos saisit kuvata odotuksia lukuvuodesta erilaisin värein tai yhdellä värillä, minkä värin valitsisit. Miksi? Ovatko jotkin asiat erityisen mukavia? Ärsyttävätkö jotkin asiat jo valmiiksi? Millainen olisi unelmiesi lukuvuosi? Millainen taas olisi painajaismainen lukuvuosi?

Voit aloittaa: Koulun alkaminen tuntuu minusta...

6) Arvioi omaa luokkaasi. Jos luokkasi olisi jokin eläin, mikä eläin se olisi? Miksi? Käytä vain rohkeasti mielikuvitusta. Mikä luokassasi on parasta ja toimii? Miksi? Mikä luokassa ei aina toimi? Miksi? Oletko huomannut kiusaamista? Jos saisit päättää, mihin lähtisit luokkasi kanssa luokkaretkelle? (Vain mielikuvitus on rajana!) Miksi valitsisit juuri tuon kohteen? 

Voit aloittaa: Oma luokkani on mielestäni...


7) Millaisia toiveita ja odotuksia sinulla on nimenomaan äidinkielen opintoihisi liittyen? Millaisissa asioissa koet onnistuneesi aikaisemmin? Millaiset asiat vaativat vielä harjoittelua? Mikä on tavoitearvosanasi? Mitä sinun tulee tehdä päästäksesi tavoitteeseesi?

Voit aloittaa: Odotan, että äidinkielen tunneilla...