Predikaatti ja konjunktiosivulause

Kuvan lähde


Lauseen ydin on predikaatti eli persoonamuodoissa taipunut verbi. Virkkeessä on siis niin monta lausetta kuin siinä on predikaatteja.

Huomaa, että predikaatti voi koostua useammasta sanasta ja predikaatin sanojen välillä voi olla sanoja, jotka eivät kuulu predikaattiin.

1. Kopioi seuraavat virkkeet portfolioosi ja alleviivaa predikaatit. Huomaa, että predikaatti on jokaisessa tapauksessa moniosainen.

a) Minä olen miettinyt illalla paljon mennyttä matematiikan tuntia.

b) Kaikki oli aamulla vielä ollut aivan hyvin.

c) Minun piti lähteä koululle pyörällä.

d) Ensimmäisellä tunnilla luokkatoverini eivät lainkaan jaksaneet laskea matematiikan tehtäviä.

e) Opettaja alkoi kiljua naama punaisena.

f) Me yritimme pidättää naurua.

g) Lopulta Eero ei vain enää pystynyt.

h) Hän ei voinut estää valtaisaa hohotustaan.

i) Hetken me kaikki olimme hirvittävän naurun vallassa.

j) Silloin rehtorimme astui juuri huoneeseen.

k) Se tilanne ei ollut mukava.


2. Täydennä jokaiseen virkkeeseen, päälauseen alkuun tai loppuun, sopiva konjunktiosivulause ja alleviivaa myös sen predikaatti. Huomaa, että sivulause on pakko aloittaa juuri sanoilla että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes...Pyri tekemään tekstistä järkevä yhtenäinen tarina

Toimi siis tähän tapaan:

Minä mietin illalla paljon mennyttä koulupäivää, koska kaikki oli mennyt pilalle.


3. Mitä tarinassa sitten tapahtui? Kirjoita viisi virkettä, joista jokaisessa on vähintään kaksi lausetta ja alleviivaa virkkeistä predikaatit. Poimi lopuksi listaksi sanat, joilla olet yhdistänyt lauseita toisiinsa. Löydätkö muitakin sanoja kuin alistuskonjunktioita?