Tarkastelun kohteena oma oppimisprosessi


Opiskelija ei ole robotti. Kuvan lähde


Lukion uudessa opetussuunnitelmassa (2015) opiskelun suuntaviivoja luonnehditaan esimerkiksi näin (lihavointi minun):

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista
työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Käytännössä tämä näkyy äidinkielen tunneilla seuraavalla tavalla:

  • Opiskelija tekee jatkuvaa itsearviointia.
  • Useimmat kurssit sisältävät osioita, joissa oppilas suunnittelee itse oman oppimispolkunsa. Opettaja ei opeta kaikille kaikkea samanaikaisesti ja samalla tavalla vaan toimii oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana. 
  • Huomaa että muutos perinteiseen opettajajohtoiseen opetukseen nähden on suuri, ja oman oppimisen aktiivinen ohjaaminen vaatii totuttelua. Myös ryhmän hyödyntäminen oman oppimisen tukena voi vaatia harjoittelua.