Kohti omien vuorovaikutustapojen reflektointia

Tehtävä 1: Minä ryhmätöiden tekijänä: kurssin aluksi

1. Muistele kurssin alussa tehtyä tekstiä ekstroverteista ja introverteista. Oletko ekstrovertti vai introvertti vai jotain siltä väliltä? Miten tämä näkyy jokapäiväisessä arjessasi ja koulun ryhmätöissä?

 2. Ryhmässä ihminen ottaa helposti tietyn roolin. Tutustu rooliluonnehdintaan, jonka löydät täältä. Millaisia rooleja sinä yleensä otat koulun ryhmätöissä? Miksi?  Millaisia rooleja taas et ikinä ota? Miksi? Koosta näiden kysymysten avulla tekstisi toinen kappale.

3. Miten haluaisit kehittää itseäsi ryhmässä toimijana tulevaisuudessa ja erityisesti tällä kurssilla? Millaisia päämääriä pidät tärkeinä juuri sinulle? Rakenna kolmas kappale tämän ydinkysymyksen ympärille.

Ryhmätyö ei ole taistelujaji


Tehtävä 2: Minä esiintyjänä: kurssin aluksi

  • Kirjoita yhtenäinen ja kielellisesti viimeistelty teksti, jossa luonnehdit itseäsi esiintyjänä.
  • Laita otsikoksi "Minä esiintyjänä". Katso, että tekstissä on looginen kappalejako.
  • Tekstin minimipituus on kaksi konseptin sivua.
  • Voit vastata tekstissäsi esimerkiksi seuraaviin apukysymyksiin. Tekstiä ei kannata kuitenkaan jäsentää apukysymyksien järjestyksen mukaisesti vaan suunnittele itse looginen jäsentely.

-Millaisia esiintymishistoria sinulla on takanasi? Mitkä esiintymiset ovat jääneet erityisesti mieleesi ja miksi? Millaista palautetta olet aiemmin saanut esiintymisestäsi? Kuinka esiintymishistoriasi ja saamasi palaute ovat vaikuttaneet käsityksiisi itsestä esiintyjänä?

-Millainen sinusta on "hyvä esiintyjä"? Millaisia ominaisuuksia hänellä on ainakin oltava? Miksi?

Millainen suhde sinulla on esiintymisjännitykseen? Mikäli koet jännityksen häiritsevänä, pohdi miten jännitystä voisi tulevaisuudessa vähentää ja mikä ehkä auttaisi sinua parhaiten tulkitsemaan jännityksen myönteisenä vireystilan nousuna.

-Mitkä ovat suurimmat vahvuutesi esiintyjänä? Entäpä suurimmat kehityskohdat? Kuinka realistinen käsitys sinulla on itsestäsi esiintyjänä?Tehtävä 3: Kurssin loppureflektio

-Kuinka mielestäsi onnistuit kurssin pienissä esiintymistilanteissa (esim. impromptupuhe, ryhmälle esitettävät improvisaatiot jne.)?

-Millaiset esiintymistilanteet olivat sinulle kurssilla haastavia? Miksi?

-Mitä esiintymiseen liittyvää sinun pitäisi vielä harjoitella jatkossa?

-Muuttuiko käsityksesi itsestäsi esiintyjänä jollain tapaa kurssin kuluessa?

-Kuinka kurssin ryhmätyöt sujuivat omalta osaltasi? Millaisen roolin otit usein? Muuttuiko käsityksesi itsestäsi ryhmätyön tekijänä?

-Minkä kouluarvosanan antaisit itsellesi kursista? (4-10) Peustele.