Millainen kirjoittaja olen?

1. Pohdi, missä määrin seuraavat kirjoittamiseen liitetyt uskomukset pitävät paikkaansa. (Tehtävän pohjalla sähköisenä lähteenä Outi Mikkola: Kirjoittaminen prosessina)


a) Hyvä kirjoittaja ei näytä tekstiään muille ennen kuin teksti on täysin valmis. 

b) Kirjoittamiseen tarvitaan aina inspiraatio tai oikea vire, ja jos kirjoittaminen ei suju, kannattaa jäädä odottamaan parempaa hetkeä.

c) Hyvät kirjoittajat eivät aloita kirjoittamista ellei heillä ole uutta, luovaa ideaa.

d) Hyvät kirjoittajat siirtävät kirjoittamista, kunnes heillä on käytettävissään pitkä yhtenäinen ajanjakso.

e) Hyvällä kirjoittajalla jo tekstin ensimmäinen versio on valmis. Hyvän kirjoittajan ei tarvitse muokata tekstiään toisin kuin huonon kirjoittajan.

f) Hyväksi kirjoittajaksi ei voi kehittyä - sellaiseksi synnytään.

g) On aika loukkaavaa, jos opettaja vaatii kirjoittamaan koko tekstin uudestaan.Kuvan lähde.


Kirjoitustehtävä:

Lämmittelyä:

Valitse 1A tai 1B

1A) Pohdi omaa suhdettasi kirjoittamiseen ja tekstien maailmaan. Valitse yksi tai useampi seuraavista itse kirjoitettua tekstiä kuvaavista metaforista pohdintasi lähtökohdaksi. 


Teksti on vankila.

Teksti on toive.

Teksti on ruohonkorsia.

Teksti on hengitystä.

Teksti on juna.

Teksti on ovi.

Teksti on ase.

Teksti on voitto.

Teksti on kallio.

Teksti on valo.
1B. Mene osoitteeseen www.flickr.com/creativecommons/ ja etsi  kuva, joka mielestäsi kuvaa sinua parhaiten kirjoittajana. Kirjoita kuvan yhteyteen kuvan merkitystä avaava kuvateksti. Muista merkitä kuvaan myös sen tekijä ja liitä mukaan linkki alkuperäiseen kuvaan.


2. a) Tutustu kirjoittamisen psykologisiin esteisiin ja niiden voittamiseen Outi Mikkolan sähköisen koonnin avulla. Löydät tekstin täältä.

b) Kirjoita noin kolme kappaletta pitkä teksti, jossa vastaat ainakin seuraaviin kysymyksiin. 

  • Millaisia psykologisia esteitä sinun kirjoittamiseesi liittyy ja kuinka voisit parhaiten voittaa nämä esteet?
  • Millaisia tekstejä sinun on helppo kirjoittaa? Millaiset tekstit taas koet haastaviksi? Perustele.
  • Kirjoittamisprosessin vaiheisiin kuuluvat ideointi, tekstin rakenteen suunnittelu, kirjoittaminen, palautteen pyytäminen, tekstin muokkaaminen ja viimeisenä tekstin kieliasun viimeistely. Mitkä näistä vaiheista koet jo hallitsevasi? Mitkä taas kaipaisivat lisäharjoitusta?
  • Millaista palautetta olet saanut kirjoittajana? (Ennen uuden open vaihtumista)
  • Mitkä kolme asiaa haluaisit oppia kirjoittamisesta?
  • Millainen olet omien tekstiesi arvioijana?

Otsikoi tekstisi Minä kirjoittajana tai keksi kokonaan oma otsikko. Varaudu siihen, että myös opettaja lukee tekstisi ja antaa palautetta.