Kuvan lähde

Omaa portfoliota arvioimassa

1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin kokonaisin virkkein:

  • Oliko sinun helppo/vaikea keskittyä yhtäjaksoiseen työskentelyyn? Miksi? Miten osasit ohjata ajankäyttöäsi?
  •  Miten hyödynsit ryhmää/opettajaa oppimisesi tukena?
  • Mitkä aihealueet koet kurssin jälkeen erityisesti hallitsevasi? Mitkä aihealueet taas mielestäsi kaipaisivat vielä lisäharjoitusta?


2. Minkä arvosanan antaisit arvioitavana olevalle portfolion osiolle? Miksi? Pääsitkö asettamaasi tavoitteeseen? Jos et, mistä tämä saattaisi johtua?