Tavoitteiden asettaminen kurssin alussa

1. Aloita portfoliostasi uusi, tyhjä sivu ja laita otsikoksi Tavoitteiden asettaminen kurssin alussa.

Tuotat seuraavaksi portfolioosi yhtenäisen tekstin, jossa noudatat seuraavia ohjeita.

a) Kerro tekstisi ensimmäisessä kappaleessa aiemmasta menestymisestäsi äidinkielessä ja voit myös pohtia esimerkiksi seuraavia:

-Mikä äidinkielen opiskelussa motivoi eniten? Mikä taas ei ole motivoinut? Miksi?

-Miten hyvin olen aiemmin tehnyt tehtävät ja ollut mukana tunneilla? Analysoi syitä.

-Mitä arvosanaa tavoittelet tästä kurssista? Miten realistisena pidät tavoitettasi? 

b) Kerro toisessa kappaleessa, mitkä ovat mielestäsi suurimmat vahvuutesi ja heikkoutesi äidinkielessä. Muista perustella. Missä tarvitsisit erityisesti apua?

c) Analysoi kolmannessa kappaleessa, millaiset tekijät häiritsevät äidinkielen opiskeluasi ja millaiset tekijät taas edistävät sitä. Muista jälleen perustella. Miten pystyt itse vaikuttamaan tekijöihin?