Kirjareportaasi ja henkilökuva

    Kuvan lähde


Tuota lukemasi romaanin pohjalta kuvitteellisiin tapahtumiin perustuva reportaasi tai henkilökuva Löydät napakan taustatietopaketin reportaasin kirjoittamisesta  täältä (linkki tulossa). Kuvita tekstisi ja otsikoi lopuksi lukijaa kiinnostavalla tavalla.

Henkilökuvalla tarkoitetaan tässä tekstiä, joka julkaistaan ensisijaisesti sanomalehdessä tai aikakausilehdessä. Kyse ei ole siis aivan samankaltaisesta henkilökuvauksesta kuin proosan analyysissa. Katso esimerkki henkilökuvasta täältä (linkki tulossa).

Kuvittele nyt, että olet toimittaja, joka aivan konkreettisesti lähtee haastattelemaan yhtä kirjan henkilöhahmoista. Sisällytä henkilökuvaan paitsi haastattelussa esiin tulleita repliikkejä myös omia havaintoja ja tulkintoja hahmosta. Kuvita tekstisi ja otsikoi lopuksi lukijaa kiinnostavasti.

Reportaasi ja henkilökuva ovat juttutyyppeinä yleensä varsin laajoja. Tässä riittää hieman suppeampikin esitys. (n. 2,5 s. tietokoneella rivivälillä 1,5) Olennaista on, että tekstilajin piirteet tulevat näkyviin ja osoitat lukeneesi koko romaanin.