Maalauksen on tehnyt Kari-Lise Alexander.

Luovaa kirjoittamista romaanin pohjalta - interventioharjoituksia

  • Valitse seuraavista tehtävistä yksi, jonka teet laajasti (tietokoneella minimipituus on kolme sivua) tai kaksi, jotka voit tehdä hieman suppeammin. (Kuitenkin niin, että tekstien yhteispituus on tietokoneella kirjoitettuna vähintään kolme sivua.)
  • Tarkoitus ei ole, että kopioit alkuperäistä tekstiä sanasta sanaan, vaan luo kokonaan oma tekstisi
  • Tee tehtävä ja pohdi sen jälkeen:

-Miten tekstin muuttaminen mielestäsi onnistui?

-Mitkä ovat suurimmat erot oman tekstisi ja pohjatekstin välillä?


Muuta näkökulmaa

a) Valitse, mitä kuvaat. Vaihtoehdot: henkilökuvaus päähenkilöstä tai sivuhenkilöstä, miljöökuvaus jostakin romaanin keskeisestä miljööstä tai selostus jostakin romaanin keskeisestä käännekohdasta tai huippukohdasta.

b) Valitse, millaisesta näkökulmasta kuvaat. Huomaa, että näkökulma ei saa olla sama kuin romaanissa on jo valmiiksi. Vaihtoehdot: minäkertoja, joka on yksi henkilöhahmoista, kaikkitietävä kertoja tai metafiktiivinen kertoja.

Kirjoita yhtenäinen teksti, jossa annat näkökulman muutoksen todella näkyä.

Vaihda tekstilajia

Valitse kohtaus, joka on romaanissa mielestäsi erityisen keskeinen ja perustele lyhyesti, miksi pidät juuri tätä kohtausta keskeisenä. Miten kohtaus liittyy romaanin teemoihin? Valitse sitten yksi seuraavista:

a) Dramatisoi kohtaus näytelmäkohtaukseksi. Koosta kohtaus dialogista ja parenteeseista. 

b) Kirjoita kohtauksen pohjalta tietoa välittävä journalistinen teksti (vaihtoehtoina uutinen, reportaasi ja henkilökuva). Löydät lisävinkkejä  täältä.

Muuta sävyä

Valitse kohtaus, joka on romaanissa mielestäsi erityisen keskeinen ja perustele lyhyesti, miksi pidät juuri tätä kohtausta keskeisenä. Miten kohtaus liittyy romaanin teemoihin? Valitse sitten toinen seuraavista:

a) Kirjoita kohtauksesta parodia.

b) Pohdi, millainen tunnelma kohtauksessa vallitsee. Muuta tekstin sävy sitten perustavalla tavalla toisenlaiseksi. (Esimerkiksi iloisesta hyvin synkäksi, rauhallisesta pelottavaksi jne.) Tarkoitus ei ole, että kopioit alkuperäistä tekstiä sanasta sanaan, vaan luo kokonaan oma tekstisi. Päätät tekstisi pituuden itse.

Vaihda miljöö

Valitse kohtaus, joka on romaanissa mielestäsi erityisen keskeinen ja perustele lyhyesti, miksi pidät juuri tätä kohtausta keskeisenä. Miten kohtaus liittyy romaanin teemoihin? 

Kirjoita kohtauksesta tai sen pienemmästä osasta versio, jossa kohtauksen hahmot on siirretty kokonaan eri aikakaudelle ja/tai erilaiseen kulttuuriseen ympäristöön.

Muuta tyylilajia (soveltuu erityisesti vanhan opsin kurssille 5)

Valitse kohtaus, joka on romaanissa mielestäsi erityisen keskeinen ja perustele lyhyesti, miksi pidät juuri tätä kohtausta keskeisenä. Miten kohtaus liittyy romaanin teemoihin? Mihin länsimaisen kirjallisuuden tyylilajiin tai tyylilajeihin kohtauksen voisi yhdistää? (romantiikka, realismi, naturalismi, modernismi, postmodernismi) Kirjoita kohtaus tai jokin sen osa uudestaan eri tyylilajissa.