Tukikurssi äidinkielen opintojen alussa

Äidinkielen opintojen alkuun sijoittuva tukikurssi on suunnattu kaikille äidinkielen opintonsa aloittaville, jotka ovat kiinnosteita kehittämään taitojaan lukion äidinkielessä. Tukikurssilla on kaksi kohderyhmää, joille on suunnattu pääosin aivan erilliset tehtävät:

Ensinäkin tukikurssi on suunnattu opiskelijoille, joiden äidinkielen arvosana peruskoulun päättötodistuksessa on ollut seitsemän tai alle seitsemän. Nämä opiskelijat varmistavat tukikurssilla kirjoittamisen ja lukemisen perustaitoja. Kurssilla harjoitellaan esimerkiksi olennaisen tiedon poimimista tekstistä ja yhtenäisen, ymmärrettävän tekstin tuottamista ja tekstin suunnittelua. Ydinsisältö keskittyy seuraaviin:

  • Virkkeiden ja lauseiden rakenteen ymmärtämisen varmentaminen.
  • Kappalejaon periaatteiden ja kappaleen sisäisen rakenteen tarkastelu.
  • Oman tekstin rakenteen suunnittelun periaatteet.
  • Keskustelu aineiston kanssa siten, että oma ääni erottuu aineiston äänestä.

Tukikurssi on suunnattu kuitenkin myös opiskelijoille, joilla on äidinkielessä ja kirjallisuudessa tavoitteena korkea YO-arvosana. Näiden opiskelijoiden kanssa käydään läpi nimenomaan erilaisia ylioppilaskirjoituksen tekstilajeja. Painopisteet määräytyvät ryhmän tarpeiden mukaan.


Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla 4-10.