Kohti kiitettävää arvosanaa

Huomaa, että koska kurssin opetustunteja on vähän, kurssi sisältää paljon itsenäistä työtä vaativia kirjoitustehtäviä.

Kurssin aikataulu viimeiselle jaksolle on seuraava: 


Kokonaisuus 1: Proosan analyysin käsitteet ja audiovisuaalinen teksti

16.4, 20.4. ja 30.4. (3*75)

Kokonaisuuden tavoitteena on oppia soveltamaan proosan analyysin käsitteitä audiovisuaalisen tekstin analyysissa ja syventää ymmärrystä proosan analyysin käsitteistä. Tee molemmat tehtävät Classroomiin tehtäville erikseen varattuihin palautusalustoihin.


Katso lyhytelokuva Fantasia  täältä.

1. Lue läpi oheinen lukutaitovastaus ja tee tekstiin liittyvät tehtävät. Tehtävänanto on ollut seuraava: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.


Lyhytelokuva Fantasia (2017) käsittelee poikaa, joka haluaa syödä pitsaa. Poika on tottunut vanhempiensa kanssa syömään pelkkää perunaa, ja pitsa olisi hänelle suurta vaihtelua. Elokuva on aika perinteinen.

Pojan elämä on todella kurjaa, koska hänellä ei ole rahaa edes pitsaan ja hänen on pakko syödä vain perunaa. Elokuvasta huomaa, että se ei sijoitu nykyaikaan. Nykyajan nuori pystyy tuskin ymmärtämäänkään, miten vaikeaa pojan elämä on maalla ja miten urhoollinen poika on, koska hän jaksaa silti yrittää. Nykyajan nuoret ovat harvoin yhtä neuvokkaita kuin elokuvan poika.

Elokuvassa vanhemmat ovat sivuhenkilöitä. Heistä saadaan tietää, että he asuvat maalla ja syövät lähinnä perunaa. Lisäksi he ovat aika hiljaisia eikä päähenkilön ja sivuhenkilöiden välillä ole paljon dialogia. Vanhemmista ainakin äiti on poikaa kohtaan myös ymmärtäväinen, koska hän ei täysin tuomitsekaan pojan perheelleen noutamaa pitsaa.

Miljöönä toimii maaseutu. Tämän huomaa esimerkiksi pelloista.

Elokuvan alussa poika ampuu perunoita. Sitten hän kerää pulloja saadakseen rahaa.Kun poika on viimein saanut kokoon 20 markkaa, hän menee paikalliseen pitseriaan ostamaan pitsan. Pojalla on kuitenkin suuria vaikeuksia pitsan kanssa ja pitsa kastuu. Mopokin hajoaa matkalla, mutta poika pääsee kuitenkin lopulta kotiin, sillä isä auttaa poikaa matkalla. Koko perhe syö yhdessä pojan tarjoamaa pitsaa. Pitsassa on hiekkaa, mutta pojan vanhemmat ovat aika ymmärtäväisiä eivätkä sano hiekasta mitään. Pojan vanhempien mielestä pitsa on aivan hyvää.

Pojalla ei ole sisaruksia eikä elokuvassa tuoda myöskään esille, että pojalla olisi kavereita. Elokuvan teemana on selvästi nuoruus.


a) Miten hyvin vastaus täyttää tehtävänannon?

b) Arvioi vastauksen kappalejakoa. Millaisia puutteita löydät siitä?

Kopioi vastaus docsiin ja tee siihen pyydetyt merkinnät:

c) Merkitse vastaukseen punaisella värillä kohdat, joissa kirjoittaja referoi pohjatekstiä turhaan.

d) Merkitse vastaukseen sinisellä värillä kohdat, joissa kirjoittaja tuo asiaankuulumattomasti esille omia mielipiteitä.

e) Mitä tehtävänantoon liittyviä käsitteitä kirjoittaja käyttää?

f) Minkä pisteen antaisitte vastaukselle asteikolla 4-10? Perustelkaa pistemäärä.


2. Kirjoita oma lukutaitovastaus Fantasia -elokuvan pohjalta. Lukutaitovastauksen tehtävänanto: Millaisen kuvan lyhytelokuva välittää nuoruudesta? Kirjoita vähintään 4500 merkkiä pitkä vastausteksti. Maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Vastauksessasi voit hyödyntää esimerkiksi seuraavanlaisia apukysymyksiä, mutta lista ei ole tyhjentävä eikä sinun tule käsitellä kysymyksiä tässä esitellyssä järjestyksessä. Luo vastaukselle itse looginen rakenne, jossa yhdessä kappaleessa käsitellään yhtä asiaa.

a) Analysoi päähenkilön toimintaa. Mitä se kertoo nuoruudesta?

b) Analysoi päähenkilön ja sivuhenkilöiden välistä suhdetta ja sivuhenkilöiden toimintaa. Millaisen kuvan nuoruudesta elokuva välittää sivuhenkilöiden avulla?

c) Analysoi elokuvan keskeisiä motiiveja ja niiden symbolisia merkityksiä. Millainen kuva nuoruudesta välitetään motiivien avulla?

d) Analysoi elokuvan miljöökuvausta. Kiinnitä huomiota myös valaistukseen ja värimaailmaan. Millaisen kuvan elokuva välittää nuoruudesta miljöökuvauksen avulla?

e) Tarkastele mainoksen auditiivisia elementtejä (esimerkiksi hiljaisuus, musiikki, tehosteäänet). Miten näiden elementtien avulla tuetaan nuoruuden kuvausta?


Kokonaisuus 2: Oma novelli perinteistä draaman kaarta hyödyntäen

 7.5, 14.5, 21.5


Lisäohjeet tulossa myöhemmin.