Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen vahvistaminen

 1. Tuotetaan lukutaitovastaus.

Tutustu oheisiin sadulle ominaisiin tekstilajipiirteisiin:


Sadun rakenteelle ominaisia piirteitä:

-Satu alkaa tyypillisesti sanoilla "olipa kerran".

-Juoni etenee selkeästi ja kronologisesti.

-Tarinan alussa ilmenee jokin ongelma, jota aletaan ratkaista.

-Sadulla on selkeitä käännekohtia ja huippukohta.

-Sadun lopussa esitetään moraalinen opetus.


Sadun kerronnalle ominaisia piirteitä:

-Saduissa esiintyy usein ulkopuolinen kaikkitietävä kertoja

-Kerronta on selkeää eikä siihen jätetä aukkoja

-Kerronnassa korostuu juonen kuljetus, mutta myös esimerkiksi vuoropuhelua eli dialogia voi esiintyä. 

-Kuvausta hyödynnetään vain vähän kerronnan keinona.


Sadun kielelle ominaisia piirteitä:

-Sadut kerrotaan tyypillisesti imperfektissä

-Satujen ilmaisu on kirjakielistä ja yksinkertaista


Sadun miljöölle ominaisia piirteitä:

-Miljöö on kuvattu epätarkasti: tarkkaa tapahtumapaikkaa ja -aikaa ei saada tietää.


Sadun henkilöhahmoille ominaisia piirteitä:

-Henkilöhahmot jaetaan selkeästi hyviin ja pahoihin.

-Henkilöinä tyypillisiä ovat erilaiset kuninkaalliset, taikaolennot ja eläinhahmot

-Henkilökuvauksessa hyödynnetään ei-inhimillisten hahmojen, esimerkiksi eläinten, inhimillistämistä.

-Henkilöhahmot voivat saada symbolisia piirteitä. Jokin hahmo voi esimerkiksi symboloida hyvää tai pahaa.

-Henkilöhahmoilla ei ole nimiä tai nimet ovat epätavallisia


Sadun tapahtumille ominaisia piirteitä:

-Saduissa korostuvat erilaiset ihmeet ja arkitodellisuudessa mahdottomat tapahtumat

-Jokin tekstin tulkinnan kannalta tärkeä tilanne toistuu useita kertoja, esimerkiksi kolme kertaa.Kirjoita tämän jälkeen lukutaitovastaus, jonka tehtävänanto kuuluu seuraavasti:

Mistä piirteistä voit huomata, että teksti Lumivalko ja Ruusunpuna on satu?


Kokoa tekstisi siten, että täydennät seuraavat virkkeet kokonaisiksi kappaleiksi mahdollisimman perusteellisesti väitteet pohjatekstillä perustellen:

Lumivalko ja Ruusunpuna -tekstin voi havaita olevan satu, koska tekstin rakenne on sadulle tyypillinen...

Tekstin kielessä ja kerronnassa on sadulle ominaisia piirteitä...

Tekstin miljöö ja henkilöhahmot ovat sadulle tyypillisiä...

Tekstin tapahtumat muistuttavat tyypillisen sadun tapahtumia...