Kuvan lähde

YO -essee eli kirjoitustaidon vastaus

Lukion lopussa ylioppilaskirjoituksissa sinua odottaa kaksi koetta: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kirjoitustaidon kokeessa tuotat noin 6000 merkkiä pitkän aineistopohjaisen pohtivan tai kantaaottavan tekstin, josta käytetään jatkossa rinnakkain kahta erilaista nimitystä: YO -essee ja kirjoitustaidon vastaus.

Kirjoitustaidon vastauksen eli ylioppilasesseen onnistunut kirjoittaminen vaatii huolellista paneutumista asiaan. Kokemus on osoittanut, että ilman harjoitusta ei synny myöskään hyvää esseetä, vaan kirjoitustaito karttuu monenlaisia tekstejä kirjoittamalla - ja lukemalla. 

Sinun on hyvä heti lukio-opintojesi alusta saakka oppia tarkastelemaan esseen eli kirjoitustaidon vastauksen kirjoittamista prosessina, johon kuuluu useita erilaisia vaiheita: aiheen valinta, aiheen rajaaminen, tekstin suunnittelu, tekstin viimeistely, palautteen saaminen ja palautteen hyödyntäminen. Mitään esseen tuottamisen vaihetta ei voi ohittaa, mutta prosessin vaiheet ovat usein päällekkäisiä eivätkä etene aina samassa järjestyksessä.

Miellä heti opintojesi alusta alkaen, että kirjoitustaidon vastausten tuottaminen on tavoitteellista toimintaa ja sinun on hyvä tiedostaa, millaisia tavoitteita liität aina kuhunkin esseeharjoitukseen. Ennen esseen tuottamista voitkin pohtia seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä arvosanaa asteikolla 4-10 tavoittelet esseeltä?
 • Mihin kirjoitusprosessin vaiheeseen sinun pitäisi mielestäsi nimenomaan tässä esseessä keskittyä?
 • Mitä erityistä taitoa haluat juuri kirjoitettavaa esseetä tehdessäsi harjoitella? Tässä on esimerkkejä erilaisista taidoista:


Kehittynyt kirjoittaja:


 • Omaperäinen näkökulman rajaaminen ja monipuolisten sisältöainesten valinta
 • Elävä havainnollistaminen
 • Onnistunut aloitus ja lopetus
 • Rikas vuoropuhelu aineistojen kanssa
 • Tekstin tyylin luominen ja retoristen keinojen käyttö
 • Onnistunut otsikointi

 


Kehittyvä kirjoittaja:


 • Kyky rajata näkökulmaa
 • Kyky keskustella aineistojen kanssa niin, että oma ääni ja aineistojen äänet erottuvat
 • Selkeän, ymmerrettävän rakenteen luominen
 • Oikeakielisen ja ymmärrettävän tekstin tuottaminen

 

Seuraaviin diaesityksiin on koottu esseen kirjoittamisessa tarvittavaa teoriaa, jonka yhteydessä on tehtäviä. Perehdy koko teoriapakettiin huolellisesti ennen YO -esseen kirjoittamista. Mikäli essee on sinulle tekstilajina aivan uusi, aloita ensimmäisestä kohdasta.


1. Essee eli kirjoitustaidon vastaus osana lukion äidinkielen opintoja

2. YO-esseen tuottaminen prosessina 

3. Aiheen rajaamisen strategiat 

4. YO-esseen suunnittelu aiheen alustavan rajauksen jälkeen

5.  Miten keskustelen aineiston kanssa?

6. Viittaustekniikan perusteet

7.  Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi

8. Esseen rakennemallit

9. Omaäänisyys ja havainnollistaminen