Kuvan lähde

Esseen vertaisarvioinnin avuksi

Vaihe A

Lue ensin essee eli kirjoitustaidon vastaus huolellisesti läpi. Tee lukiessasi tekstiin merkintöjä:

-Merkitse plussalla kohdat, joiden sisältö tai ilmaisu on mielestäsi erityisen onnistunutta.

-Merkitse miinuksella kohdat, joissa ajattelu tai ilmaisu on erityisen horjuvaa.

-Alleviivaa tekstistä kohdat, joissa kirjoittaja viittaa aineistoon, mikäli opettaja näin ohjeistaa

Voit tarvittaessa käyttää tietyn värisiä tusseja.


Vaihe B

Pohtikaa yhdessä seuraavia esseeseen liittyviä kysymyksiä ja käyttäkää apuna kirjoitustaidon vastauksen arviointikriteeristöä, jonka löydätte täältä.


 Aihion rajaus

 • Miten aihio on rajattu? Mitä mieltä olet rajauksesta?


Tekstin otsikointi

 • Vastaako otsikko tekstin sisältöä?
 • Tuleeko aihion rajaus ilmi otsikosta?
 • Houkutteleeko otsikko lukemaan tekstin?


Tekstin sisältö

 • Onko tekstin sisältö riittävän laaja ja monipuolinen?
 • Onko tekstissä esitetyt mielipiteet perusteltu uskottavasti?
 • Pysyykö teksti asiassa?
 • Onko tekstissä asiavirheitä?
 • Onko tekstissä abstraktia pohdintaa ja konkretisoivia, havainnollistavia esimerkkejä? Kuinka nämä ovat tasapainossa?


Tekstin rakenne

 • Kulkeeko tekstin läpi selkeä punainen lanka, joka kokoaa tekstin ajatukset yhteen?
 • Onko jokaisessa tekstin kappaleessa ydinvirke?
 • Ovatko tekstin kappaleet sopivan mittaisia? 
 • Sidostuvatko kappaleet toisiinsa vai tuleeko niiden välillä yllättäviä hyppäyksiä asiasta toiseen?
 • Arvioi tekstin aloitus- ja lopetuskappaleen onnistuneisuutta.


Aineistojen käyttö

 • Sopivathan aineistot tekstin näkökulmaan?
 • Onko aineistoihin viitattu sopiva määrä?
 • Erottuvatko kirjoittajan ajatukset pohjatekstin ajatuksista?
 • Onko aineistojen pohjalta tuotettu pohdinta onnistunutta?
 • Miten kirjoittaja hallitsee aineistoon viittaamisen tekniset yksityiskohdat, joita oikeanlaisen esittelyviittauksen tekeminen, aineiston referoiminen ja mahdollinen suorien sitaattien poimiminen aineistosta?


Tekstin kieli ja tyyli

 • Kuinka kirjoittaja hallitsee yleiskielen normit?
 • Ovatko tekstin lause- ja virkerakenteet toimivia?
 • Onko tekstin sanasto monipuolista?
 • Onko tekstin tyyli yhtenäistä?
 • Tukeeko tekstin tyyli tekstin tavoitteita?