Kuvan lähde

YO -essee tekstilajina

Kirjoitustaidon vastauksen eli ylioppilasesseen onnistunut kirjoittaminen vaatii huolellista paneutumista asiaan. Kokemus on osoittanut, että ilman harjoitusta ei synny myöskään hyvää esseetä. 

Esseen kirjoitusprosessi on toisinaan luovuuden räiskettä mutta asiaan kuuluu olennaisesti myös se, että oman tekstin tekeminen takkuaa. Hidasteet ovat juuri niitä kohtia, jotka opettavat sinulle eniten uutta.

Seuraaviin diaesityksiin on koottu esseen kirjoittamisessa tarvittavaa teoriaa, jonka yhteydessä on tehtäviä. Perehdy teoriaan huolellisesti ennen YO -esseen kirjoittamista.

1. Mitä tarkoittaa essee lukion äidinkielessä ja kirjallisuudessa?

2. Aiheen rajaaminen ja aineiston valinta

3. Miten keskustelen aineiston kanssa?

4. Viittaustekniikan perusteet

5. Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi

6.Esseen rakennemallit

7.  Omaäänisyys ja havainnollistaminen