Yleisohjeita äidinkielen kursseille

Poissaolot

Lukion äidinkielessä tahti on tiivis verrattuna peruskoulun äidinkielen opiskeluun, ja äidinkielen tunneilla on läsnäolopakko, ellei jotain kurssin osaa ole sovittu suoritettavaksi etäopiskeluna.

Opiskelija saa olla poissa maksimissaan kolmen oppitunnin verran. Tämän jälkeen hänen on korvattava poissaolonsa, jotta kurssi tulisi läpäistyksi. Huomaa, että kolmen oppitunnin sääntö koskee myös sairaudesta johtuvia poissaoloja. Kuten muillakin kursseilla, jokainen poissaolo on selvitettävä. Mikäli opiskelija ei ole antanut hyväksyttävää selvitystä poissaololle kahden päivän kuluessa, opettaja on velvollinen lähettämään hänelle virallisen varoituksen kurssin keskeytymisestä. 

Toisinaan opiskelijalla on elämäntilanteita, jolloin poissaoloja voi  kertyä paljon (pitkäaikainen sairaus, elämän kriisitilanteet). Mikäli et pysty olemaan tunneilla läsnä tällaisen syyn vuoksi, tule juttelemaan opettajan kanssa. Ope voi räätälöidä kursseille ja kurssin osille vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Kankaanpään yhteislyseon yhdistelmäopiskelijoita nämä poissaolosäädökset koskevat myös sellaisenaan. Mikäli joudut olemaan tunneilta poissa, kurssin lopussa portfoliostasi on löydyttävä silti kaikki kurssin tehtävät. Kurssien pidemmät luennointiosuudet löydät sähköisenä kunkin kurssin yhteydestä. Mikäli et ymmärrä poissaolon vuoksi luennon pohjalla toimivaa diaesitystä tai sen osia, kysy rohkeasti apua!


Töiden palauttaminen

Kaikki kurssin suoritukset tulee palauttaa sovittuna palautuspäivänä. Mikäli sinulla on hyvä syy (sairaus, kriisitilanne), palautuspäivä on neuvoteltavissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että olet opettajaan etukäteen yhteydessä asiasta.

Ope ottaa myöhässä palautetut työt vastaan, mutta palautusajoista lipsuminen vaikuttaa kurssin arvosanaan. Lisäksi ope ei anna myöhässä palautetuista töistä välttämättä kirjallista palautetta, sillä myöhässä palautettu työ sotkee myös open oman aikataulun.


Puuttuvat työt

Yksikin puuttuva kirjallinen työ tai arvioitava suullinen esitys estää kurssin suorittamisen. Kurssi on kesken niin kauan, kunnes puuttuva työ on palautettu. Myös puuttuva arviointikeskustelu estää kurssin suorituksen, mikäli kurssilla käydään arviointikeskusteluja.


Tuntityöskentely

Oppilaan tuntityöskentely vaikuttaa arvosanaan pääasiassa +/- puoli numeroa. Tuntityöskentelyn merkitystä voidaan kuitenkin painottaa eri tavoin eri kursseilla.


Sähköisen materiaalin käyttö

Sinulla tulee olla käytössäsi gmail -sähköposti, sillä hyödynnämme Google Driven palveluja. Opi laiskottelemaan oikeina aikoina! (Kuvan lähde)


Honkajoen lukion myöhästymiset

Mikäli myöhästyt oppitunnilta pätevästä syystä (esim. lääkäriajan takia), ilmoita opettajalle myöhästymisestä etukäteen. Honkajoen lukion uuden linjan mukaan luokkaan ei enää pääse sen jälkeen, kun opettaja on saapunut luokkaan, ja luokan ovi on kiinni. Tällöin tunti merkitään luvattomaksi poissaoloksi.