Opi laiskottelemaan oikeina aikoina! (Kuvan lähde) 

Yleisohjeita äidinkielen kursseille

Poissaolot

Lukion äidinkielessä tahti on tiivis verrattuna peruskoulun äidinkielen opiskeluun, ja äidinkielen tunneilla on läsnäolopakko.

Opiskelija saa olla poissa maksimissaan kolmen oppitunnin verran. Tämän jälkeen hänen on korvattava poissaolonsa, jotta kurssi tulisi läpäistyksi. Huomaa, että kolmen oppitunnin sääntö koskee myös sairaudesta johtuvia poissaoloja. Kuten muillakin kursseilla, jokainen poissaolo on selvitettävä. Mikäli opiskelija ei ole antanut hyväksyttävää selvitystä poissaololle kahden päivän kuluessa, ryhmänohjaaja on velvollinen lähettämään hänelle virallisen varoituksen kurssin keskeytymisestä. 

Toisinaan opiskelijalla on elämäntilanteita, jolloin poissaoloja voi  kertyä paljon (pitkäaikainen sairaus, elämän kriisitilanteet). Mikäli et pysty olemaan tunneilla läsnä tällaisen syyn vuoksi, tule juttelemaan opettajan kanssa. Ope voi räätälöidä kursseille ja kurssin osille vaihtoehtoisia suoritustapoja.


Töiden palauttaminen

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa ei tunneta arvosanaa 4. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki arvioitavat suoritukset tulee palauttaa ja saada läpi hyväksytysti, jotta kurssi tulee suoritetuksi. 

Suoritukset tulee palauttaa sovittuna palautuspäivänä. Mikäli sinulla on hyvä syy (sairaus, kriisitilanne), palautuspäivä on neuvoteltavissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että olet opettajaan etukäteen yhteydessä asiasta.

Ope ottaa myöhässä palautetut työt vastaan, mutta palautusajoista lipsuminen vaikuttaa kurssin arvosanaan. Lisäksi ope ei anna myöhässä palautetuista töistä välttämättä kirjallista palautetta, sillä myöhässä palautettu työ sotkee myös open oman aikataulun.

Huomaa, että kaikki kurssin kirjalliset työt tulee palauttaa jakson loppuun mennessä. Ope ottaa kirjallisia töitä vastaan vielä kahden viikon kuluttua jakson päättymisestä, mutta tämän jälkeen pääset käymään koko kurssin uudelleen.


Tuntityöskentely

Oppilaan tuntityöskentely vaikuttaa arvosanaan pääasiassa +/- puoli numeroa. Tuntityöskentelyn merkitystä voidaan kuitenkin painottaa eri tavoin eri kursseilla.


Luokkatila on opiskelua varten

Luokkatilassa opiskellaan. Mikäli eksyt tietokoneella väärille sivuille, ope huomauttaa sinulle asiasta. Mikäli seikkailet vieläkin väärillä sivuilla, sinut poistetaan luokasta ja saat merkinnän "luvattomasta poissaolosta". Käytännön tarkoitus on harjoittaa sinua ohjaamaan omaa toimintaasi tarkoituksenmukaisella tavalla, myös jatko-opinnoissa.


Kännykkä lepää kännykkäparkissa

Äidinkielen tunneilla tarvitaan yleensä aina tietokonetta, mutta kännykkää et tarvitse. Se lepäileekin tunnin ajan sille varatussa kännykkäparkissa.