Yleisohjeita äidinkielen opintojaksoille lukiossa


          Kuva: Banksy http://fi.wikipedia.org/wiki/Banksy


Yleisiä toimintamalleja 


Poissaolot

Lukion äidinkielessä tahti on tiivis verrattuna peruskoulun äidinkielen opiskeluun, ja äidinkielen tunneilla on läsnäolopakko.

Opiskelija saa olla poissa maksimissaan kolmen oppitunnin verran. Tämän jälkeen hänen on korvattava poissaolonsa, jotta kurssi tulisi läpäistyksi. Huomaa, että kolmen oppitunnin sääntö koskee myös sairaudesta johtuvia poissaoloja. Kuten muillakin kursseilla, jokainen poissaolo on selvitettäväMikäli opiskelija ei ole antanut hyväksyttävää selvitystä poissaololle kahden päivän kuluessa, ryhmänohjaaja on velvollinen lähettämään hänelle virallisen varoituksen kurssin keskeytymisestä. 

Toisinaan opiskelijalla on elämäntilanteita, jolloin poissaoloja voi  kertyä paljon (pitkäaikainen sairaus, elämän kriisitilanteet). Mikäli et pysty olemaan tunneilla läsnä tällaisen syyn vuoksi, tule juttelemaan opettajan kanssa. Ope voi räätälöidä kursseille ja kurssin osille vaihtoehtoisia suoritustapoja.


Töiden palauttaminen

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa ei tunneta arvosanaa 4. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki arvioitavat suoritukset tulee palauttaa ja saada läpi hyväksytysti, jotta kurssi tulee suoritetuksi. 

Suoritukset tulee palauttaa sovittuna palautuspäivänä. Mikäli sinulla on hyvä syy (sairaus, kriisitilanne), palautuspäivä on neuvoteltavissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että olet opettajaan etukäteen yhteydessä asiasta.

Ope ottaa myöhässä palautetut työt vastaan, mutta palautusajoista lipsuminen vaikuttaa kurssin arvosanaan. Lisäksi ope ei anna myöhässä palautetuista töistä välttämättä kirjallista palautetta, sillä myöhässä palautettu työ sotkee myös open oman aikataulun.


Tuntityöskentely

Oppilaan tuntityöskentely vaikuttaa arvosanaan pääasiassa +/- puoli numeroa. Tuntityöskentelyn merkitystä voidaan kuitenkin painottaa eri tavoin eri kursseilla.


Luokkatila on opiskelua varten

Luokkatilassa opiskellaan. Mikäli eksyt tietokoneella väärille sivuille, ope huomauttaa sinulle asiasta. Mikäli seikkailet vieläkin väärillä sivuilla, sinut poistetaan luokasta ja saat merkinnän "luvattomasta poissaolosta". Käytännön tarkoitus on harjoittaa sinua ohjaamaan omaa toimintaasi tarkoituksenmukaisella tavalla, myös jatko-opinnoissa.Ohjeita tekstin muotoiluun

Yleinen muotoilu

 • Käytä fonttikokoa 12 ja riviväliä 1,5.
 • Sopivat fontit ovat Arial, Calibri ja Times New Roman.
 • Tekstiin ei merkitä sivunumeroita, ellei kyseessä ole tutkielma.
 • Tekstin nimeä ei merkitä ylätunnisteeseen jokaisen sivun ylälaitaan.


Otsikointi

 • Otsikko alkaa heti rivin alusta.
 • Otsikkoa ei lihavoida, alleviivata tai kursivoida.
 • Otsikko kirjoitetaan samalla fontilla ja fonttikoolla kuin muukin teksti.
 • Alkutietojen jälkeen jätetään kolme riviä tyhjää ennen otsikkoa.
 • Otsikon jälkeen varsinainen teksti aloitetaan kolmen rivin päästä otsikosta.


Pohjatekstin eli aineiston käyttö osana omaa tekstiä

Lukiossa tuotettavat tekstit kirjoitetaan lähes aina pohjatekstin eli aineiston pohjalta. Opettele opintojesi alusta alken oikea tapa viitata aineistoon oman tekstisi osana. Löydät kattavan esityksen aineistoviittauksien perusteista täältä.


Muita viittausohjeita lyhyesti

 • Käytä viittauksissa preesensiä imperfektin sijaan. Esimerkiksi: Romaanin päähenkilö on nuori Ronja, joka asuu Matiaksenlinnassa. Ei siis näin: Romaanin päähenkilö oli nuori Ronja, joka asuu Matiaksenlinnassa. 
 • Älä käytä pohjatekstin kirjoittajasta koskaan pelkkää etunimeä. Voit käyttää etunimeä ja sukunimeä, pelkkää sukunimeä tai titteliä (esimerkiksi "kirjoittaja"). 
 • Viittauksiin ei laiteta sulkuja eikä kursiiveja. Tekstin esittelyviittauksessa julkaisuajan voi laittaa sulkuihin.
 • Oman tekstin loppuun ei laiteta lähdeluetteloa (ellei kyseessä ole tutkielma).