Yleisohjeita yläkoulun äidinkielen tunneille 

Kuvan lähde


Yläkoulun äidinkielen opinnoissa on tiettyjä erityispiirteitä. Tästä voit lukea lyhyen esityksen äidinkielen opetuksen käytännöistä Honkajoen yhteiskoulussa.


Arviointi

Äidinkieltä ja kirjallisuutta on seitsemännellä luokalla neljä kurssia vuodessa ja kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kolme kurssia vuodessa. Jokainen kurssi arvioidaan numeroarvosanalla heti kurssin päättymisen jälkeen. Kurssi ei välttämättä pääty jakson tai lukuvuoden lopussa, vaan osa kursseista päättyy myös puolivälissä jaksoa.

Äidinkielen kurssin arvosana muodostuu aina useampien suorituksien perusteella - ei koskaan esimerkiksi yksittäisen kokeen arvosanan perusteella. Yläkoulun äidinkielessä tuotamme runsaasti erilaisia tekstejä, ja arvioitavien tekstien arvosanat vaikuttavat myös kurssiarvosanaan. Kaikki tunneilla ja kotona tuotetut tekstit eivät ole arvioitavia, ja opettaja ilmoittaa erikseen, kun tuotettava teksti on arvosanalla arvosteltava. Kokeet ja tekstit vaikuttavat arvosanaan laajuutensa mukaan: mitä suuremmasta työstä on kyse, sitä suurempi painoarvo tuotoksen arvosanalla on myös lopullisessa kurssiarvosanassa.

Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan +/- puolen numeron verran. Tuntiaktiivisuutta on viittaaminen, mutta myös esimerkiksi tehtävien paneutunut tekeminen. 


Päättöarviointi 

Uuden opetussuunnitelman mukaan yhdeksännen luokan opiskelijoiden päättöarvosana eli peruskoulun päättötodistukseen tuleva arvosana määräytyy nimenomaan peruskoulun viimeisten kurssien arvosanojen perusteella. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa on keskeisiä sisältöjä, jotka tulevat laajasti esille vain seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla. Näitä sisältöjä kerrataan ja arvioidaan myös yhdeksännellä luokalla, jotta päättöarvosana kertoisi mahdollisimman realistisesti opiskelijan taitotasosta.


T-merkinnät  

Äidinkielen tunneilla tuotettavilla arvioitavilla teksteillä on aina tarkka palautuspäivänsä. Mikäli tekstin palauttaa myöhässä, sen arvosana laskee. Jos oppilaalla on palauttamatta yksittäinen teksti, suorituksen kohdalla näkyy Wilmassa tunnus T, joka tarkoittaa, että suoritusta on täydennettävä tai suoritus puuttuu kokonaan. Kurssin lopussa oppilaalla ei saa olla yhtään T-merkintää vaan puuttuvat suoritukset tehdään tarvittaessa esimerkiksi tukiopetuksessa.


Äidinkielen läksyparkki

Pääosin jokaiselta äidinkielen tunnilta tulee läksyä, mutta viikonlopuksi ei anneta läksyjä. Opettaja merkitsee läksyt Wilmaan, josta ne voi kotona vielä tarkistaa. 

Kurssin aikana yksittäinen läksyunohdus ei aiheuta toimenpiteitä, mutta mikäli oppilas unohtaa läksyt useamman kerran -esimerkiksi kaksi kertaa kurssin aikana - hän pääsee osallistumaan äidinkielen läksyparkkiin, joka pidetään maanantaisin Hongossa klo: 13:15 alkaen. Läksyparkissa ei tehdä tehtäviä, jotka on tarkistettu tunnilla, vaan oppilas tekee uusia tehtäviä tai saa pitää läksyparkin lukutuntina ja voi lukea itse valitsemaansa tai opettajan valitsemaa romaania. Läksyparkki kestää aina 45 minuuttia.


Äidinkielen opiskelu vaatii toimivan nettiyhteyden

Yläkoulun äidinkielessä ja kirjallisuudessa pidemmät kirjoitustehtävät tuotetaan pääasiassa aina tietokoneella. Pidemmät kirjoitustehtävät tehdään sähköiseen portfolioon, joka päivittyy reaaliaikaisesti myös opettajalle ja on avattavissa kaikilla tietokoneilla - myös oppilaan kotona. 

Toisinaan oppilaalle voi tulla tilanteita, jolloin kotona nettiyhteydessä on ongelmia, eikä oppilas esimerkiksi pysty jatkamaan tunnilla aloittamaansa tekstiä loppuun. Tällöin oppilas voi toimittaa huoltajan allekirjoittaman vahvistuksen nettiongelmista ja saa näin lisäaikaa tehtävien tekemiseen. Pelkkä oppilaan oma ilmoitus nettiongelmista ei kuitenkaan riitä, vaan tällöin kotitehtävä katsotaan laiminlyödyksi.


Kysy rohkeasti apua 

Mikäli et esimerkiksi osaa tehdä kotitehtävää, laita opettajalle rohkeasti Wilma -viestiä aiheesta.  Yleensä opettajan tavoittaa Wilmalla klo: 18:00 saakka, mutta ei enää tämän jälkeen. Jos olet tosissasi yrittänyt tehdä kotitehtävää ja pyytänyt apuakin, mutta tehtävä on silti jäänyt tekemättä, et saa tietenkään unohdusmerkintää. 


Yksilöllinen oppimisen tuki on koulumme lukuvuoden 2020-2021 painopiste

Koulumme erityisopetuksen resurssit ovat hyvät. Pyrimme siihen, että jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla on mahdollista hyödyntää äidinkielen tunneilla erityisopettajan apua vähintään kerran viikossa. Erityisopettaja voi olla opettajan kanssa yhdessä luokassa tai vaihtoehtoisesti osa oppilaista voi olla erityisopettajan kanssa erillisessä tilassa. Yleensä opettaja ohjaa oppilaita erityisopetukseen, mutta on tietenkin hyvä, jos oppilas tuo myös itse oman avuntarpeensa esille.


Äidinkielessä ja kirjallisuudessa opettaja pyrkii antamaan tukiopetusta mahdollisuuksien mukaan aina tukiopetusta tarvitsevalle opiskelijalle. Pyydä tukiopetusta rohkeasti!