Kuvan lähde


Ysien vuosi

Tervetuloa opiskelemaan äidinkieltä yhdeksännellä luokalla! Lukuvuotemme koostuu neljästä jaksosta eli periodista. Jokaisen periodin aikana meillä on pääsääntöisesti 2*60 minuuttia äidinkieltä ja kirjallisuutta viikossa. Jokaiseen periodiin sisältyvät seuraavat työt:

  • Romaanin tai muun kaunokirjallisen teoksen lukeminen
  • Laaja arvioitava kirjoitelma
  • Suppeampi arvioitava kirjoitelma
  • Tyypillisesti jotakin kieliopin osa-aluetta koskeva koe

Jaksojen alustavat sisällöt voivat elää ryhmän tarpeiden mukaan.

Oppitunneilla käytetään Särmä -oppikirjan lisäksi oheismateriaalina myös minjanäikän materiaaleja.