Tervetuloa opiskelemaan äikkää ysillä!

Kuvan lähde


Yhdeksännen luokan äidinkielen opinnot koostuva pituudeltaan vaihtelevista kokonaisuuksista, joita tulee lukuvuoden aikana olemaan noin viisi. Kokonaisuudet eivät välttämättä noudata jaksojen rajoja.

Lukuvuoden aikana tehtäviä on eriytetty siten, että osa on suunnattu selkeästi lukioon meneville opiskelijoille, kun taas osa tehtävistä valmentaa opiskelijoita ennen muuta ammattikouluopintoja varten. Kaikki käyvät samat opetussuunnitelman aihealueet läpi, mutta kokonaisuuksia voidaan painottaa hieman eri tavoin.


Ensimmäinen oppimiskokonaisuus

Ensimmäisen opintojakson teemana on novellin, runouden ja näytelmän analyysin kertaaminen. Opintojakso kestää vähintään ensimmäisen jakson ajan.

Tämän lisäksi harjoittelemme oman ajankäytön suunnittelemista ja työtehtävien pilkkumista - toisin sanoen jatko-opinnoissa keskeisiä taitoja - kieleen liittyvien kotona tehtävien viikkotehtävien avulla. Löydät viikkotehtävät Wilmasta ja ne tehdään sähköiseen portfolioon. Opettaja arvioi viikkotehtäväkokonaisuuden onnistumisen asteikolla 4-10. Löydät ohjeet viikkotehtäviin täältä (linkki tulossa)

Tuotamme opintojakson aikana seuraavat arvioitavat työt:

-Laaja kirjoitustehtävä säeromaaniin Runoilija X liittyen; tehtävä arvioidaan asteikolla 4-10. Laajemman tehtävänannon löydät täältä (linkki tulossa). Suppeamman tehtävänannon löydät täältä (linkki tulossa). Kokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10.

-Novellianalyysin kirjoittaminen tai vaihtoehtoinen tehtävä, arviointi 4-10

-Kirjoitetaan tulevaisuudesta -teksti, arviointi 4-10

Etenemissuunnitelma:

  • Kokonaisuuden sisältöjen esittely, novellianalyysin käsitteiden pikakertaus (ehdittiin mm. aihe, juoni, takauma, ennakointi, miljöö, kertojan ja kirjailijan ero)
  • Viikkotehtäväsysteemin esittely, novellianalyysin käsitteiden pikakertaus jatkuu, erotetaan aiheen ja teeman käsittee toisistaan ja otetaan lukuun ensimmäinen novelli
  • Kirjoitetaan tulevaisuudesta -tekstit
  • Lyhytelokuvien analyysia (Fantasia, Keppi jne.)
  • Lyhytelokuvien analyysi jatkuu?
  • Omien runojen tuottaminen vaiheittain
  • Runoanalyysin tekemistä erilaisista laulujen sanoituksista (ainakin kolme sanoitusta analyysiin)
  • Oman runoanalyysin tekeminen itse valitusta sanoituksesta tai vaihtoehtoinen tehtävä itse valitun musiikkivideon pohjalta
Kuvan lähde