Elokuva-analyysin kirjoittaminen

Tavoitteena on kirjoittaa yhtenäinen teksti, jossa on kappalejako ja jonka lukija ymmärtää täysin, vaikka ei olisikaan nähnyt elokuvaa. Voit etsiä tietoa netistä, mutta suora kopioiminen on ehdottomasti kielletty ja johtaa työn hylkäämiseen.

1. Otsikoi tekstisi viimeiseksi. Laita työotsikoksi "Elokuvatehtävä".

2. Anna ensimmäisessä kappaleessa elokuvan perustiedot. Kerro ainakin seuraavat:

  • Mikä on elokuvan aihe?
  • Kuka on ohjannut elokuvan?
  • Milloin elokuva on ilmestynyt?
  • Mitä lajityyppiä elokuva edustaa?

3. Kuvaa elokuvan miljöötä eli kerro, mihin aikaan ja paikkaan elokuva sijoittuu. Millainen miljöön tunnelma mielestäsi on? Millaisin keinoin tunnelma on synnytetty? (Pohdi esimerkiksi, miksi elokuva on mustavalkoinen eräitä osia lukuunottamatta.) Mikäli sinulla on historiallista tietoa aikakaudesta, voit myös pohtia miljöökuvauksen realistisuutta.

4. Selosta elokuvan juonen pääpiirteet. Mitkä kolme tapahtumaa jäivät erityisesti mieleesi? Miksi juuri nämä? Millaisia tunteita ja ajatuksia tapahtumat herättivät?

5. Kerro, millainen hahmo elokuvan päähenkilö on. Perustele tulkintasi. Mitä mieltä olet itse hänen toiminnastaan? Mainitse tässä yhteydessä myös hahmon näyttelijä ja voit arvioida tämän suoritusta.

6. Valitse kolme hahmoa, jotka painuivat erityisesti mieleesi sivuhenkilöinä tai taustahenkilöinä. Sinun ei ole pakko muistaa hahmojen tarkkoja nimiä. Miten luonnehtisit näitä hahmoja? Millaisia tunteita ja ajatuksia he herättävät? Miksi juuri he jäivät mieleesi?

7. Millaisia teemoja elokuva käsittelee? Mikä on elokuvan sanoma?

8. Pohdi vielä, muuttiko elokuva omia näkemyksiäsi holokaustista. Miksi muutti/ ei muuttanut?

9. Syvennetään pohdintaan: Miksi holokausti oli ylipäätään mahdollinen? Mikä sai ihmiset toimimaan, kuten he toimivat? Voisiko vastaavaa tapahtua lähitulevaisuudessa?

10. Kerää vielä langat yhteen ja kerro, mitä hyvää ja huonoa elokuvassa oli. Perustele mielipiteesi.

11. Otsikoi tekstisi niin, että otsikko tiivistää olennaisia seikkoja katselukokemuksestasi.