Elokuva-analyysin kirjoittaminen

Tavoitteena on kirjoittaa yhtenäinen teksti, jossa on kappalejako ja jonka lukija ymmärtää täysin, vaikka ei olisikaan nähnyt elokuvaa. Voit etsiä tietoa netistä, mutta suora kopioiminen on ehdottomasti kielletty ja johtaa työn hylkäämiseen.

1. Otsikoi tekstisi viimeiseksi. Laita työotsikoksi "Elokuvatehtävä".

2. Anna ensimmäisessä kappaleessa elokuvan perustiedot. Kerro ainakin seuraavat:

  • Mikä on elokuvan aihe?
  • Kuka on ohjannut elokuvan?
  • Milloin elokuva on ilmestynyt?
  • Mitä lajityyppiä elokuva edustaa?

3. Kuvaa elokuvan miljöötä eli kerro, mihin aikaan ja paikkaan elokuva sijoittuu. Millainen miljöön tunnelma mielestäsi on? Millaisin keinoin tunnelma on synnytetty?

4. Selosta elokuvan juonen pääpiirteet. Mitä elokuvassa tapahtui? Kerro vain pääpiirteet: juonen selostus on vain kappaleen mittainen.

5. Kerro, millainen hahmo elokuvan päähenkilö on. Voit puhua ottaa huomioon esimerkiksi iän, perhesuhteet, kielitausta ja hahmon elämän keskeiset ongelmat. Kehittyykö hahmo elokuvan aikana?

6. Valitse kolme hahmoa, jotka painuivat erityisesti mieleesi sivuhenkilöinä tai taustahenkilöinä. Sinun ei ole pakko muistaa hahmojen tarkkoja nimiä. Miten luonnehtisit näitä hahmoja? Millaisia tunteita ja ajatuksia he herättävät? Miksi juuri he jäivät mieleesi?

7. Millaisia teemoja elokuva käsittelee? Mikä on elokuvan sanoma?

8. Pohdi vielä, muuttiko elokuva omia näkemyksiäsi ihmisen suhteesta äidinkieleensä. Täytyykö jokaisen saada puhua omalla äidinkielellään?

9. Kerää langat yhteen ja kerro, mitä hyvää ja huonoa elokuvassa oli. Perustele mielipiteesi.

10. Otsikoi tekstisi niin, että otsikko tiivistää olennaisia seikkoja katselukokemuksestasi.