Kuvan lähde


Ensimmäinen jakso

  • Proosan, ennen muuta novellin, analyysi: valitun novellin pohjalta tuotetaan myös teksti, joka arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Luetaan yhdessä Salla Simukan romaani "Punainen kuin veri", ja tehdään siihen liittyvät tehtävät. Opiskelijalla on mahdollisuus valita myös selkokirja, mutta selkokirjan valinnut opiskelija saa kirjallisuuskokonaisuudesta maksimissaan arvosanan 7. Kokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Kielenhuoltoa, mm. omien tekstien kielen huoltamista.
  • Audiovisuaaliseen tekstin analyysi