Kuvan lähde


Ensimmäinen jakso

  • Proosan, ennen muuta novellin, analyysi: valitun novellin pohjalta tuotetaan myös teksti, joka arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Audiovisuaalisen tekstin analyysi; aiheesta pidetään koe, joka arvioidaan asteikolla 4-10
  • Kirjoitetaan tulevaisuudesta pohtiva teksti, arviointi 4-10
  • Luetaan yhdessä Salla Simukan romaani "Punainen kuin veri", ja tehdään siihen liittyvät tehtävät. Opiskelijalla on mahdollisuus valita myös selkokirja, mutta selkokirjan valinnut opiskelija saa kirjallisuuskokonaisuudesta maksimissaan arvosanan 7. Kokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10.