Kaunokirjallisuutta analysoimassa


Tehtävät

Työskentelemme romaanin parissa koulussa kolmen oppitunnin ajan. Lisäksi tehtäviä tehdään kotona. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on:


Kun olet lukenut osan 1, vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Kirjoita henkilökuvaus päähenkilön äidistä. (Voit huomioida esimerkiksi seuraavat apukysymykset: Mikä on äidin ammatti? Mistä äiti on kiinnostunut? Millaista käytöstä äiti paheksuu ja millaista taas pitää hyvänä? Ketä äidin perheeseen kuuluu? Miten äiti suhtautuu tyttäreensä? Miten äiti suhtautuu poikaansa?)

b) Miten puhuja suhtautuu uskontoon? Perustele.

c) Mitä luulet "vahvistuksen" tarkoittavan?

d) Millainen suhde puhujalla on veljeensä? Perustele. Mitä mieltä itse olet sisarusten suhteesta?

5. Miten puhuja tässä vaiheessa tarinaa suhtautuu Amaniin? Perustele. Miten uskot heidän suhteensa kehittyvän? 


Kun olet lukenut osan 2, vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Miten puhuja suhtautuu runokerhoon ja runoihinsa? Miksi?

b) Mitä puhujan ja isä Seanin välillä tapahtuu? Mitä mieltä olet itse puhujan käytöksestä?

c) Miksi X lähtee juhlista kesken pois? Mitä mieltä olet hänen ratkaisustaan? 

d) Miten puhuja suhtautuu veljensä salaisuuteen? Perustele.

e) Miten puhujan äiti rankaisee puhujaa? Mitä mieltä olet rangaistuksesta ja äidin toiminnasta?

f) Miten kuvailisit puhujan ja Amanin suhdetta teoksen toisessa osassa? Mihin suuntaan uskot suhteen lähtevän kehittymään?

g) Kirjoita vähintään kymmenen virkettä pitkä sähköinen viesti, jossa neuvot, kuinka puhujan kannattaisi mielestäsi nyt toimia. Käytä kirjakieltä.


Kun olet lukenut osan 3, vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Millaista puhujalla on runokerhon ensimmäisessä tapaamisessa? Perustele.

b) Miten äiti suhtautuu tyttärensä runoharrastukseen? Mitä mieltä olet äidin toiminnasta?

c) Mitä Amanin luona tapahtuu? Millaisia ajatuksia tapahtumat herättävät puhujassa? 

d) Millaiseksi puhujan ja hänen äitinsä suhde lopulta muodostuu? Perustele.

e) Mitä romaanin lopussa tapahtuu? Mitä mieltä olet lopetuksesta?


Lisätehtävät kiitettävää arvosanaa hakevalle opiskelijalle

Miten puhuja suhtautuu tarinan aikana seksuaalisuuteen? Kirjoita yhtenäinen vastausteksti, jossa on kappalejako. Vastauksen minimipituus on kolme kappaletta tekstiä.