Kaunokirjallisuutta analysoimassa


Kirjoitustehtävä romaanin pohjalta

Tarkoituksena on, että kirjoitat apuvirkkeiden pohjalta romaanista yhtenäisen tekstin kokonaisin virkkein ja siten, että teksti on ymmärrettävä myös lukijalle, joka ei tunne pohjatekstiä.

  • Aloita tekstin kirjoittaminen portfoliostasi tyhjältä sivulta ja laita työotsikoksi "Runoilija X". Kirjoita sitten analyysiteksti seuraavien apuvirkkeiden avulla. Täydennä jokainen apuvirke kokonaiseksi kappaleeksi, jossa on vähintään kuusi virkettä tekstiä. 
  • Muista merkitä kappalejako näkyviin tekstiisi.


Elizabeth Acevedon säeromaani Runoilija X kertoo Xiomara -nimisestä tytöstä, joka...(Kerro kappaleessa Xiomaran ominaispiirteistä. Mainitse esimerkiksi ikä, asuinpaikka ja harrastukset.)

Xiomaran elämässä tärkeimpiä ihmisiä ovat... (Kerro jokaisesta tärkeästä ihmisestä parin virkkeen verran.)

Minun mielestäni romaanin kiinnostavin henkilöhahmo oli...(Perustele, miksi juuri tämä henkilö kiinnostaa sinua.)

Romaanin juoni on melko yksinkertainen. (Selitä kaikki romaanin keskeiset tapahtumat.)

Mielestäni romaanin mieleenpainuvin kohta oli se, kun...(Selosta kohta tarkemmin ja kerro, miksi juuri tämä kohta on painunut mieleesi.)

Oma lukukokemukseni oli...(Kerro lukukokemuksestasi ja perustele huolellisesti, mitä mieltä olit romaanista.)


Lisätehtävä oppilaille, jotka hakevat kiitettävää arvosanaa

Romaanin yhtenä keskeisenä teemana on seksuaalisuus. Kirjoita yhtenäinen teksti, jossa pohdit teeman ilmenemistä teoksessa. Laita tekstisi otsikoksi "Sukupuoli ja seksuaalisuus" romaanissa Runoilija X.

 Hyödynnä seuraavia apukysymyksiä:

1. Millaisia ajatuksia ja tunteita oma vartalo ja vastakkaisen sukupuolen huomio herättävät Xiomarassa? Anna myös esimerkkejä tekstistä.

2. Millaisia ajatuksia ja tunteita Amanin seksuaalinen huomio herättää Xiomarassa? Miten pariskunnan suhteen fyysinen taso kehittyy? Anna myös esimerkkejä tekstistä.

3. Xiomaran veli paljastuu homoseksuaaliksi. Kuinka Xiomara suhtautuu asiaan? Kuinka ympäristön ihmiset suhtautuvat asiaan? Anna myös tekstiesimerkkejä.

4. Teos käsittelee naisen asemaa yhteiskunnassa. Millaisena nuoren naisen asema kuvataan? Millaisia epäkohtia naisen asemaan liittyy? Poimi teoksesta esimerkkejä tilanteista, joissa naispuolista henkilöä kohdellaan väärin hänen sukupuolensa takia.

5. Millaisia ajatuksia nuoren seksuaalisuudesta, seksuaalivähemmistöjen asemasta ja naisen asemasta teos herätti sinussa?Lukuprosessin aikana tehtäviä tehtäviä


Kun olet lukenut osan 1, vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Miten miespuoliset henkilöt suhtautuvat usein kertojaan? Mitä mieltä puhuja on suhtautumisesta?

b) Keitä henkilöitä kertojan perheeseen kuuluu?

c) Kirjoita henkilökuvaus päähenkilön äidistä. Mistä äiti on kiinnostunut? Millaista käytöstä äiti paheksuu ja millaista taas pitää hyvänä? Miten äiti suhtautuu tyttäreensä? Voi tuoda esille myös muita mieleen kohoavia asioita.

d) Miten päähenkilö suhtautuu uskontoon? Perustele.

e) Mitä luulet "vahvistuksen" tarkoittavan?

f) Kuka on Kaksonen? Millainen suhde kertojalla on häneen?

g) Kuka on Aman? Miten kertoja tässä vaiheessa tarinaa suhtautuu Amaniin? Perustele. 


Kun olet lukenut osan 2, vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Miten puhuja suhtautuu runokerhoon ja runoihinsa? Miksi?

b) Mitä puhujan ja isä Seanin välillä tapahtuu? Mitä mieltä olet itse puhujan käytöksestä?

c) Miksi X lähtee juhlista kesken pois? Mitä mieltä olet hänen ratkaisustaan? 

d) Miten puhuja suhtautuu veljensä salaisuuteen? Perustele.

e) Miten puhujan äiti rankaisee puhujaa? Mitä mieltä olet rangaistuksesta ja äidin toiminnasta?

f) Miten kuvailisit puhujan ja Amanin suhdetta teoksen toisessa osassa? Mihin suuntaan uskot suhteen lähtevän kehittymään?

g) Kirjoita vähintään kymmenen virkettä pitkä sähköinen viesti, jossa neuvot, kuinka puhujan kannattaisi mielestäsi nyt toimia. Käytä kirjakieltä.


Kun olet lukenut osan 3, vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin:

a) Millaista puhujalla on runokerhon ensimmäisessä tapaamisessa? Perustele.

b) Miten äiti suhtautuu tyttärensä runoharrastukseen? Mitä mieltä olet äidin toiminnasta?

c) Mitä Amanin luona tapahtuu? Millaisia ajatuksia tapahtumat herättävät puhujassa? 

d) Millaiseksi puhujan ja hänen äitinsä suhde lopulta muodostuu? Perustele.

e) Mitä romaanin lopussa tapahtuu? Mitä mieltä olet lopetuksesta?