Kirjoitetaan näytelmästä

Löydät tietoja näytelmästä  täältä ja suoran linkin näytelmään täältä.

 Laita tekstisi otsikoksi "Näytelmäanalyysi".

1. Kerro ensin kokonaisin virkkein näytelmän perustiedot, jotka löydät ensin mainitun linkin takaa. Mikä on näytelmän nimi? Mihin teokseen näytelmä pohjautuu? Kuka näytelmän on ohjannut? Minkä niminen teatteriryhmä näytelmän on esittänyt ja milloin? 

2. Kuvaa näytelmän juonen pääpiirteet. Osoita katsoneesi koko näytelmä.

3. Luonnehdi näytelmän päähenkilöä. Millainen on päähenkilön perhe? Entä elämäntilanne? Miltä päähenkilö näyttää näytelmän alussa? Miten hän käyttäytyy näytelmän alussa? Miten päähenkilön ulkonäkö ja käytös muuttuvat näytelmän kulussa?

4. Valitse kaksi omasta mielestäsi kiinnostavinta sivuhenkilöä ja luonnehdi heitä. Miltä hahmot näyttävät? Miten he toimivat? Kehittyvätkö hahmot näytelmän aikana?

5. Kerro kohtauksesta, joka jäi näytelmässä erityisesti mieleesi. Ketä kohtauksessa esiintyy ja miten kohtaus etenee? Millainen tunnelma kohtauksessa on? Miten tunnelmaa on luotu esimerkiksi musiikin tai lavastuksen avulla? Miksi juuri tämä kohtaus jäi mieleesi?

6. Kerro näytelmän miljööstä eli tapahtumapaikasta ja -ajasta. Millainen on näytelmän lavastus? Luonnehdi näytelmän hahmojen puvustusta. Arvioi lopuksi, kuinka hyvin näytelmä tuo esille vuoden 1918 aikakauden tunnelmaa lavastuksen ja puvustuksen avulla.

7. Millaisia teemoja näytelmä käsittelee? 

8. Miksi voidaan ajatella, että näytelmä edustaa tyylisuunnaltaan realismia?