Kirjoittamisen tehojakso

 1. Kirjoitusasenteet, tekstin suunnittelu, kappale ja ydinvirke

2. Kieliesseiden suunnittelua ja kirjoittamista

3. Kirjoittamisen näkökulmia: kuutiointi

4. Oman esseen tuottaminen ongelmanratkaisurakennetta käyttäen/ Ammattikoululinja= oman novellin tuottaminen

5. Aineiston pohjalta kirjoittaminen: referointi ja plagiointi 

6. Aineistopohjainen kirjoittaminen: referointi (2h)

7. Referaatin tuottaminen: kaksi vaihtoehtoista tekstiä: suunnittelua

8. Referaatin kirjoittaminen