Jalat ilmassa!
 Tee seuraavat tehtävät lukuprosessin aikana. Tehtävien palautuspäivä sovitaan yhdessä. Tehtävien tekemisen aikaan et saa muita äidinkielen läksyjä vaan tehtävät korvaavat kotitehtävät. Huomaa, että tehtäväkokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10 ja arvioinnin kohteena on myös tuottamiesi tekstien kieli.


Kun olet lukenut sivulle 48 eli neljä ensimmäistä lukua, tee seuraava kirjoitustehtävä.

Kirjoita päähenkilölle kirje, jossa tuot esille, mitä mieltä olet hänen käytöksestään. (Tuo esille se, että todella tunnet romaanin sisältöä.) Millaisin sanoin voisit rohkaista päähenkilöä? Kirjeen hyvä pituus on noin kaksi kappaletta tekstiä.

Kirjoita sitten vielä, mitä päähenkilö vastaa kirjeeseesi. (Tuo jälleen esille, että olet lukenut romaania.) Tee vastauksesta haluamasi mittainen - määrä ei korvaa laatua.


Kun olet lukenut sivulle 80 eli kahdeksan ensimmäistä lukua, tee seuraava kirjoitustehtävä. 

Kirjoita päähenkilön ja Julian yhteisestä taipaleesta noin kolmen kappaleen verran Julian näkökulmasta. Valitse Julialle jokin voimakas piirre, joka näkyy hänen puheessaan. Julia voi olla esimerkiksi korostuneen julma, korostuneen ymmärtäväinen tai korostuneen pinnallinen.


Kun olet lukenut sivulle 149...

1. Perustele, miksi päähenkilön ja Iisan suhdetta voi kuvata rehelliseksi mutta vaikeaksi.

2. Kerro Sannan elämäntarina aina romaanin nykyhetkeen asti. Miksi hän sairastui? Miten sairaus ilmeni? Valitse käytätkö minä-kertojaa vai hän-kertojaa. Osoita elämäntarinassa tuntevasi romaanin yksityiskohtia.


Kun olet lukenut sivulle 185...

Kirjoita näytelmäkohtaus, jossa käännätkin poikien valtasuhteet ympäri: kiusattu nouseekin kiusaajiaan vastaan. Käytä tämänkaltaista merkintätapaa:

Aaro: Ai moi.

Tino: (näyttää hölmityneeltä)=> näyttämöohje, jota ei ole tarkoitettu ääneen luettavaksi: No moi vaan!

Käytä näytelmäkohtauksessasi myös näyttämöohjeita.


Kun olet lukenut koko romaanin, vastaa seuraaviin kysymyksiin:


1. Millaisia teemoja romaani mielestäsi nostaa esille kiusaamisen lisäksi?

2. Mitä mieltä olit romaanin lopetuksesta?

3. Mitä mieltä olit koko romaanista? Perustele mielipiteesi.