Kuvan lähde

Kirjallisuushistorian vaiheita

Romantiikka ja kansallisromantiikka

Realismi

ModernismiKirjoitetaan realismia edustava novelli draaman kaaren avulla


 1. 

  • Valitse yhteiskunnallinen omgelma, jota haluat novellissasi käsitellä. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi köyhyys, alkoholismi ja muut päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, koulukiusaaminen, yksinäisyys, perheväkivalta, nettiriippuvuus jne.
  • Valitse, millainen hahmo ongelmasta kärsii ja kuinka ongelma näkyy hänen elämässään
  • Päätä, onko novellissa minä-kertoja vai hän-kertoja. Päätä myös, kenen näkökulmasta kuvaat tapahtumia (esim. hänen, joka kärsii ongelmasta tai ongelmasta kärsivän läheisen)
  • Päätä, miten pitkää ajanjaksoa novellisia kuvaa. Käsitteletkö yhtä päivää, vuotta tai kokonaista vuosikymmentä? Vai kuvaatko ihmisen elämää sen alusta loppuun?


2. Kirjoita novellisi siten, että noudatat oheisia draaman kaaren vaiheita.


A) Luodaan alkuasetelma, jossa esitellään keskeiset hahmot ja miljöö. Alkuasetelmassa näköpiiriin tuodaan jo vihjeitä ongelmasta, jota tulet käsittelemään.

Voit esimerkiksi kuvata päähenkilöä tietyssä miljöössä siten, että kuvaat miljöötä kappaleen verran ja päähenkilöä kappaleen verran. 

-Missä päähenkilö on? Mitä hän näkee? Miltä tapahtumapaikassa tuoksuu ja kuulostaa? Millaiset asiat voisivat vihjata jo kohti käsiteltävää ongelmaa?

-Millainen päähenkilö on? Minkä ikäinen hän on? Miltä hän näyttää? Millaiset asiat hänen olemuksessaan voisivat vihjata käsiteltävästä ongelmasta? Millaisia muita hahmoja paikalla on? Mikä on heidän suhteensa päähenkilöön ja miten päähenkilö suhtautuu heihin? Mistä tämän huomaa?


B) Nousevan toiminnan vaiheessa ongelmat lisääntyvät ja jännite kasvaa yhä suuremmaksi.

Kirjoita nousevaa toimintaa esimerkiksi kahden kappaleen verran. 

-Päähenkilö kohtaa ongelman, joka liittyy novellissa yleisesti käsiteltävään ongelmaan. Miten hän yrittää ratkaista ongelmaa? Mitä hän tuntee ja ajattelee? Miksi ongelma ei ratkea vaan pahenee? Miten muut novellin hahmot toimivat? Pyrkivätkö he auttamaan päähenkilöä vai pahentavatko he tilannetta? Miten? Millaisia uusia ongelmia tulee eteen? Yritä saada tunnelma jännittymään äärimmilleen.

C) Tuota novellin huippukohta, jonka perusteella tulevien tapahtumien suunta määräytyy. Kuinka ongelmat lopulta ratkeavat? Vai osoittautuvatko ne ratkaisemattomiksi niin, että päähenkilö syöksyy suoraan varmaan tuhoon? Miten päähenkilö toimii kohtaamansa vastuksen kanssa? Mitä hän tuntee ja ajattelee? Millaisen taistelun hän käy? Miten muut novellin hahmot toimivat huippukohdassa? Auttaako joku päähenkilöä? Onko joku hänen vastuksensa, joka hänen täytyy voittaa?

D) Tuota noin kappaleen verran laskevaa toimintaa. Mitä päähenkilö tekee, kun ongelma on ratkennut tai osoittautunut ratkaisemattomaksi? Mitä hän tuntee ja ajattelee? 

E) Lopeta tarinasi hallitusti. Voit esimerkiksi kurkistaa päähenkilösi elämään tulevaisuudessa. Miltä päähenkilön arki näyttää? Millaiset ihmiset häntä ympäröivät? Millainen tunnelma vallitsee?