Kulje omaa opintopolkuasi

Valitse polku A, mikäli olet jatkamassa opintojasi ammattikoulussa ja polku B, mikäli olet jatkamassa opintojasi lukiossa. Lukiopolun käyminen mahdollistaa arvosanat 9-10 äidinkielestä.

Opintopolkukokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10. Laajemmat kirjoitelmat, joita sisältyy lukiopolulle, arvioidaan erikseen.

Opintopolkutyöskentelyyn on varattu aikaa kuusi oppituntia (=noin kolme viikkoa äidinkielen opintoja, mikäli tunteja ei jää pois).

Polku A

Noudata tunnin suunnitelmaa. Tee tehtävät portfolioosi kokonaisin virkkein. Laita otsikoksi Oma opintopolkuni.


Tunti 1: Lue oppikirjan sivut 84-85 (Kieli ja kielen oppiminen) ja tee seuraavat tehtävät:

-s. 86-87, tehtävät 1-5

-Lue Salla Simukan novelli "Sammuta valot" sivulta 7 alkaen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin :

a) Miksi novellin ihmiset kulkevat kellarissa?

b) Miksi kellariin saa mennä vasta 15 -vuotiaana?

c) Mihin aikaan novelli sijoittuu?

d) Mitä ovat "kellarilapset"? Miten he eroavat tavallisista lapsista?

e) Mitä kellarilapset haluavat sanoa minäkertojalle? Kirjoita vähintään 10 virkettä pitkä teksti.


Tunti 2: Lue oppikirjan sivut 88-89 (Monikielinen Suomi) ja tee seuraavat tehtävät:

s. 90, tehtävät 2 ja 3

s. 91 tehtävä 5 kirjallisesti: valitse aiheista 1-2 ja kirjoita argumentteja väitteen puolesta

-Lue Salla Simukan novelli "Koru" sivulta 68 alkaen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Miten muut suhtautuvat "korun" saaneisiin ihmisiin? Mistä tämän huomaa?

b) Miksi tietty ihminen saa korun?

c) Mitä yllättävää novellin lopussa tapahtuu? 

d) Mitä kuvittelet jatkossa tapahtuvan? Kirjoita kertomukselle vähintään kappaleen verran jatkoa.

Uusi tehtävä, huomaa!

a) Lue novellikokoelman Sammuta valot -osion sivulta 65 alkaen vaihtoehtoinen loppu tarinalle. Kummasta lopetuksesta pidät enemmän? Miksi?

b) Selosta mahdollisimman tunteisiin vetoavasti, ainakin kolmen kappaleen verran, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun Näkymätön on noussut katolle.Tunti 3: oppikirjan sivut 92-93 (Suomen murteet) ja tee seuraavat tehtävät:

-s. 94-97, tehtävät 1,2,5 ja 7 a ja b (ei kohtaa c)

-Lue Salla Simukan novelli "Osuma" sivulta 14 alkaen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Millainen vahinko kertojalle on tapahtunut?

b) Kuka on Emilia?

c) Miten Emilia suhtautuu kertojaan? Mistä tämän huomaa?

d) Kirjoita vähintään kappaleen verran kertomusta, jossa selviää, mitä Emilian kodissa oikein tapahtuu.Tunti 4: Lue oppikirjan sivut 108 ja 109 (Maailman kielet) sekä 112 ja 113 (Suomen sukukielet) ja tee seuraavat tehtävät:

-S. 110, t. 2 ja ​​3

-S. 114-115, t. 1-6

-Lue Salla Simukan novelli "Pitkä uni" sivulta 40 alkaen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Mitä novellissa tapahtuu? Tiivistä novellin juoni.

b) Mitä saat tietää novellin minäkertojasta? (ikä, sukupuoli, käytös ja niin edelleen)

Kuvittele, että minäkertoja herää jälleen. Missä hän on nyt? Kirjoita kertomukselle vähintään kahden kappaleen verran jatkoa.

Huom! Opintopolun tehtävien palautus viimeisenä koulupäivänä ennen lomaa! (Ei koske kirjoitelmaa...)


Tunti 5: Essee kielestä, oppikirjan sivut 98-99 Valitse tämä aihe tai jokin muu aihe

Tunti 6: Essee kielestä, oppikirjan sivut 98-99Polku B 


Voit tehdä polun tehtävät omaan tahtiisi ja siinä järjestyksessä kuin haluat. Romaani on tarkoitus lukea pääosin kotona.

Kielitieto -osio:

Lue oppikirjan sivut 84-93 ja 108-113 (ei tehtäväsivuja)

1. Määrittele mahdollisimman tarkasti seuraavat käsitteet:

a) äidinkieli

b) monikielinen ihminen

c) Suomen kansalliskieli

d) Suomen vähemmistökielet

e) murre

f) itä- ja länsimurteet

g) slangi

h) sukukieli

i) kantakieli

j) lähisukukielet

k) etäsukukielet

l) kielikunta

m) Indoeurooppalainen kielikunta

n) uralilainen kielikunta


2. Ovatko väitteet oikein vai väärin? Korjaa väärät väitteet oikeiksi.

1. Pieni lapsi voi oppia kieltä myös täysin yksin.

2. Ihminen säilyttää oman murteensa aina läpi elämänsä.

3. On tarpeellista puhua kaikissa tilanteissa yleiskielisesti.

4. Suuri osa maailman kielistä tulee kuolemaan lähitulevaisuudessa. 

5. Enlanti ja suomi ovat lähisukukieliä.Kirjallisuusosio: Huom! Kirjan tulee olla luettuna perjantaina 22.11.2019

-Luemme yhteisesti romaanin, joka tulee valita tämän sivun kirjalistoilta Romaanista tehdään tehtävä, jonka löydät täältä. Romaani ja siihen liittyvä tehtävä ovat tarkoitettu pääosin kotitehtäviksi. Tehtävän palautuspäivä:


Kirjoittamisosio:

1. Katso oheinen video ja tee siitä noin sivun mittainen referaatti, jossa selostat videon pääsisällön omin sanoin. Laita otsikoksi "Referaatti videosta". Käytä tekstissäsi fonttikokoa 12 ja riviväliä 1,5.2. Lue oppikirjan tekstin rakennetta käsittelevät sivut 16-17 ja tee tämän jälkeen tehtävät 2-4 sivulta 18.