Oi runous!


Lämmittelytehtävä 

Lue Chisun sanoitus "Vanha jo nuorena" ja vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin.

a) Mitä seuraavat runon vertauskuvallisesti ymmärrettävät kohdat voisivat tarkoittaa? Huomioi poiminnat osana koko runoa ja vastaa portfolioosi kokonaisin virkkein.

-"Kuljit kengissä aikuisten"

-"Sun pitikin olla vanha jo nuorena"

-"Opit et särkyä voi kivikin"

-"Enkeli lapsien oli kaunis mut hiljainen"

-"Läpi avoimen sydämen ain pääsee luo enkelten"

-"Yö oli jo myöhäinen"

b) Miten tulkitset runon kohdan "sä tiesit jo varhain liikaa"? Mitä liikaa runossa puhuteltu hahmo tietää?

c) Mitä joupunut joupukki tarkoittaa sanoillaan?

d) Millainen suhde runossa puhutellulla on veljiinsä? Perustele.

e) Millainen suhde puhutellulla taholla voisi olla vanhempiinsa? Perustele.

f) Millaisessa ilmapiirissä puhuteltu elää lapsuutensa? Perustele.

g) Miten tulkitset runon lopetuksen? Mitä runossa puhutellulle taholle tapahtuu? Perustele.


Runoanalyysin kirjoittaminen

 1. Kirjoita aloituskappale, jossa kerrot runon tekijän, aiheen ja teemat. Aloita näin: Chisun "Nuori jo vanhana" -sanoituksen aihe on... 

2. Kerro seuraavassa kappaleessa, millainen on runon "sinän" lapsuus. Hyödynnä aiemmin avaamiasi metaforia.

3. Kerro kolmannessa kappaleessa, millaisen päätöksen tulkitset runon sinän elämän saaneen ja perustele tulkintasi.

4. Avaa millaisen sanoman runo sisältää ja hyödynnä aiemmin tulkitsemiasi metaforia. Pohdi, onko sanoma yhä ajankohtainen oman aikanasi yhteiskunnassa. Perustele.