Oi runous!

Suoritamme viiden tunnin laajuisen oppimiskokonaisuuden runoudesta.

Tunti 1: (oltava tietokoneet) "Jos minä olisin..." Noin yhden oppitunnin vievä luovan kirjoittamisen tehtävä, joka jatketaan kotona loppuun

Tunti 2: Käsitetunti: käytetään soveltuvin osin lukiolaisille suunnattua esitystä + tehdään muistiinpanoja, tulkitaan nykykoulua kuvaavaa runoa esityksessä

Tunti 3: "Rakas" -laulunsanoitus, "Yksinäisen keijun tarina"

Tunti 4: Runoanalyysin kirjoittamista oppikirjan runosta.