Syvennetään novellianalyysia


Vaihtoehto A 

Lue Anneli Kannon novelli Eväät ja kirjoita tekstistä novellianalyysi seuraavia apukysymyksiä hyödyntäen.

1. Mikä on novellin aihe? Tiivistä novellin juoni lukijalle.

2. Kenen näkökulmasta tekstin tapahtumat kerrotaan? Millaisia asioita saamme näkökulmavalinnan ansiosta tietää? Millaisia olennaisia asioita taas emme esimerkiksi saa tietää?

3. Kerro novellin päähenkilöstä. Minkä ikäinen hän on? (Ei tarkkoja lukuja!) Perustele. Ketä hänen perheeseensä kuuluu? Millainen on hänen perheensä yhteiskunnallinen asema? 

4. Tarkennetaan päähenkilön analyysia. Perustele novellin avulla huolellisesti, miksi novellin päähenkilöä voisi sanoa

-mielikuvituksekkaaksi

-suureksi luonnon ystäväksi

-pelokkaaksi

-neuvokkaaksi

-olosuhteiden uhriksi?

Löydätkö vielä muita, omia luonnehdintoja?


5. Tarkastele novellin miljöötä. Mihin aikaan ja paikkaan tarinan tapahtumat sijoittuvat? Mistä tämän voi päätellä? Millaisen tunnelman miljöö luo tekstiin. Perustele.

6. Poimi novellista kolme mielestäsi tärkeintä sivuhenkilöä ja kuvaile heitä. Kuinka hahmot toimivat ja miksi? 

7. Millaisia teemoja novellista voisi kohottaa esille?


Vaihtoehto

 

 Kirjoita novellin pohjalta pieni kertomus vaiheittain. Muista kirjakieli ja kappalejako! Kirjoita jokaisesta kohdasta kappaleen verran, ja yhdessä kappaleessa tulee olla vähintään viisi virkettä.


1. Kuvittele, että isä ja Eino ovat joutuneet vaihtamaan piilopaikkaa. Aloita kertomuksesi kuvauksella paikasta. Missä paikka on? Mitä kaikkea näet siellä, kun katsot ympärillesi? Miltä paikassa tuoksuu? Miltä paikassa kuulostaa?


2. Tarkenna nyt katseesi paikassa piileskeleviin hahmoihin. Miltä he näyttävät? Kuinka he ovat pukeutuneet? Miltä he haisevat? Millaisia esineitä heillä on ympärillään? 


3. Yhtäkkiä piilopaikkaan kuuluu omituinen ääni. Kirjoita, millaisen vuoropuhelun hahmot käyvät ääneen liittyen.


4. Äänen lähde selviää ja seuraa jonkinlainen konflikti. Kirjoita kappaleen verran tapahtumista. Äänen lähde voivat olla esimerkiksi piilopaikan löytäneet sotilaat, mutta voit keksiä muunkin vaihtoehdon.


5. Miten konflikti ratkeaa? Kirjoita tarinallesi onnellinen tai onneton lopetus - valitse itse.


Novelliin Kaupankäyntiä liittyvät tehtävät

  • Kirjoita rivivälillä 1,5 ja fonttikoolla 12. 
  • Aloita kirjoittaminen portfoliostasi puhtaalta sivulta.
  • Kirjoita jokaisesta seuraavasta kohdasta vähintään kappaleen verran tekstiä. Pyri siihen, että jokaisessa kappaleessa on ainakin viisi virkettä.

1. Laita työotsikoksi "Novellianalyysi"=> Vaihdat otsikon myöhemmin.

2. Kirjoita ensimmäiseen kappaleeseen tekstin aihe ja tiivistä tekstin juoni lyhyesti. Huomaa, että juonen tulee sisältää kaikki novellin keskeiset tapahtumat.

3. Esittele novellin miljöö eli tapahtumapaikka ja -aika. Millainen tunnelma tapahtumapaikalla vallitsee? Mistä tämän huomaa? 

4. Millainen kertoja tekstillä on? (Minäkertoja, kaikkitietävä kertoja) Onko kertoja luotettava? Mitä saat tietää kertojan elämäntilanteesta ennen jääkiekko-ottelua (ikä, perhe, ystävät)? Millainen kertoja taas on aikuisena?

5. Millaisen kuvan saat tekstin päähenkilöstä eli isästä kertomuksen alussa? Miten mielikuva isästä muuttuu tarinan kuluessa?

6. Analysoi kertomuksen aukkokohtia. Mitä tärkeitä asioita et saa tietää isästä? Mitä todennäköisesti on tapahtunut?

7. Millaisia teemoja novelli käsittelee?

8. Otsikoi tekstisi siten, että otsikosta käy ilmi jotakin olennaista novellista.


 

Novelliin "Pullo" liittyvät tehtävät

a) Mikä on novellin aihe?

b) Kenen näkökulmasta novellin tapahtumat kerrotaan? Millainen kertoja novellilla on? Kenen tunteista ja ajatuksista taas emme saa tietää mitään varmaa?

b) Mikä ja millainen on novellin miljöö? Mitä miljöökuvauksen avulla kerrotaan alkoholisoituneesta veljestä? Perustele tekstiesimerkkien avulla.

c) Luonnehdi novellin veljesten keskinäistä suhdetta. Miten alkoholisoitunut mies suhtautuu veljeensä? Miten alkoholistin läheinen taas näkee alkoholisoituneen? Perustele tulkintasi.

d) Mitä saat tietää alkoholistin menneisyydestä?

e) Onko huoneeseen ilmestynyt pullo sinusta oikea vai onko pullo vertauskuvallinen? Jos pullo on vertauskuva, mitä se voisi symboloida?

f) Millaista pullossa on olla? Millaista on siis alkoholistin arki?

g) Millaisia tunteita ja ajatuksia novelli sinussa herättää?

Jatkotehtävä: Kirjoita pulloon joutuneen veljen elämäntarina siten, että veli on itse minäkertojana. Miksi hän oikein alkoi juoda? Tapahtuiko hänelle menneisyydessä jotakin pahaa? Miksi hänen on niin vaikeaa lopettaa juomista? Miltä elämän viimeiset hetket pullossa tuntuvat?

Kirjoita vähintään kolme kappaletta pitkä teksti. Yhdessä kappaleella tulee olla vähintään kolme virkettä. Aloita kappale portfoliosta uudelta sivulta ja otsikoi veljen elämäntarina mielestäsi kiinnostavalla tavalla.