Syventymistä kirjallisuushistoriaan

Kuvan lähde


Kirjallisuushistoriaosio toteutetaan siten, että osuuden jälkeen ei ole erillistä kurssikoetta. Tämän sijaan oppilas tekee kotona ja koulussa erilaisiin oppimispolkuihin liittyviä tehtäviä. Kun oppimispolut, jotka koostuvat tuntitehtävistä ja viikkotehtävistä, ovat valmiita, opettaja valitsee satunnaisesti viisi tehtävää, jotka hän arvioi ja joista muodostuu jakson kurssikoe. 

Tehtävät on jaettu lukiolinjaan ja ammattikoululinjaan. Molemmilla linjoilla kokonaisuuteen kuuluu myös tekstejä, jotka arvioidaan erikseen numerolla ja jotka eivät ole siis osa kurssikoetehtävien aluetta. Opettaja ilmoittaa aina selkeästi, mikäli kyseessä on erikseen numerolla arvioitava tehtävä.


Oppimispolun tehtävät:

1. Ihannesuomalaiseni -tehtävä

2. Romanttisen kuvauksen kirjoittaminen tai kauhuromanttinen muodonmuutostarina


Lukiolinjalaisten oppimispolun tehtävät etäopiskelun aikana 

Viikko 1

  • Kieliessee; kirjoittamiseen on varattu 1*75 min. ja loppu tulee kotiin
  • Etäajan lukemisto lukiolinjalaisille; tehtävät A-D; tee rauhallisesti niin monta tehtävistä kuin ennätät 


Viikko 2

  • Etäajan lukemisto lukiolinjalaisille 
  • Tyyliharjoitukset: romanttinen kirjeenvaihto, naturalistinen kuvaus omasta kotipaikkakunnasta, modernismin näkökulmatekniikka -harjoitus


Viikko 3


  • Essee ongelmanratkaisujärjestystä hyödyntäen jostakin yhteiskunnallisesta ongelmasta
  • Etäajan lukemisto lukiolinjalaisille