Mitä on kirjallisuushistoria? 

Kuvan lähde


Löydät oppitunnin luentomateriaalin täältä.


Tuntitehtävät ja kotitehtävät: ammattikoululinja


 -Tee portfolioosi oppikirjan tehtävät 2 ja 3 sivulta 164.


-Vastaa vielä kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin portfolioosi.

Milloin ja miten opit lukemaan?

Millaisia kirjoja luit alakoulussa?

Mikä yläkoulussa luettu kirja on jäänyt erityisesti mieleesi? Miksi?

Miksi pidät / et pidä lukemisesta?

Onko suhteesi lukemiseen muuttunut ajan kuluessa?

Jos sinun olisi pakko lukea, millaisia kirjoja haluaisit juuri nyt lukea?

Kuinka usein käyt kirjastossa ja mitä teet kirjastossa siellä käydessäsi?

Millaisia sisältöjä luet internetistä?

Luetko mieluiten painettua tekstiä vai digitaalista tekstiä? Miksi?

Kuunteletko äänikirjoja? Jos et niin voisitko kuvitella kuuntelevasi? Miksi?

Millaisen numerotavoitteen asetat kirjallisuushistoriajaksolle?


Kotitehtävät:

Lue oheinen uutinen täältä ja vastaa kokonaisin virkkein seuraaviin kysymyksiin.

a) Mitä uutinen kertoo 15 -vuotiainen suomalaisten lukutaidosta?

b) Mitä uutisessa kerrotaan suomalaisten tyttöjen ja poikien lukutaidosta?

c) Millaiset tekijät vaikuttavat oppilaiden lukutaitoon? Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?

d) Miten lukutaito vaikuttaa siihen, millainen käsitys nuorella on itsestään?

e) Miten lukutaito vaikuttaa luonnontieteiden osaamiseen?Kuvan lähde


Lukiolinja: tuntitehtävät ja kotitehtävä

Kirjoita pieni yhtenäinen teksti, jossa kerrot omasta kehityksestäsi lukijana. Etene tekstissäsi kronologisessa järjestyksessä eli aikajärjestyksessä. Voit noudattaa seuraavaa kappalejakorakennetta tai kehitä oma rakenteesi.


Laita tekstisi otsikoksi: Minä lukijana

1. Tarkastele ensimmäisessä kappaleessa, millaista lukemisesi oli lapsuudessa. Milloin ja miten opit lukemaan? Millaisista kirjoista pidit lapsena? Millaisia kirjoja sinulle ehkä luettiin ääneen? (Kysy tarvittaessa kotiväeltä muistutteluapua)

2. Millaista lukemisesi oli alakouluaikoina? Millaisia kirjoja tai kokonaisia kirjasarjoja luit? Millaisista kirjoita pidit erityisesti? Millaista kaunokirjallisuutta muistat lukeneesi koulussa?

3. Millainen on suhteesi kaunokirjallisuuteen nyt, yhdeksännellä luokalla? Miksi? Millaisia kirjoja luet mielelläsi? Millaisia kirjoja taas et halua lukea? Ovatko jotkin kirjat jääneet erityisesti mieleesi? Oletko jo lukenut aikuisille suunnattua kirjallisuutta? Oletko lukenut klassikoita? 

4. Pohdi, millaisia tavoitteita asetat kirjallisuushistoriajaksolle. Mikä vaikuttaa erityisen mielenkiintoiselta? Minkä numeron haluaisit saada kokonaisuudesta? Mitä numeron saanti sinulta edellyttää?