Johdatus opiskeluun viikkotehtävien avulla

Kuvan lähde


Mitä viikkotehtävät ovat ja miksi niitä tehdään?

Äidinkielen ensimmäisessä jaksossa lukuvuonna 2020-2021 äidinkielen kotitehtävät saadaan "viikkotehtävinä" Googlen Classroom -ympäristössä, ja pääosin tehtävät ovat oppilaan omasta oppikirjasta. Jokaista opiskeluviikkoa kohti on varattu yksi viikkotehtäväkokonaisuus, jonka palautus on aina viimeistään seuraavan viikon maanantaiaamuna klo:7:00. 

Yhdessä viikkotehtäväkokonaisuudessa on aina kahden tunnin kotitehtävät yhdistettyinä. Ideana on, että oppilas opiskelee työnteon suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja ajanhallintaa viikkotehtäviä tehdessään, sillä juuri tällaisia taitoja tarvitaan jatko-opinnoissa. Viikkotehtävien tekemisen tahdin päättää nimittäin viikon kuluessa oppilas itse: esimerkiksi joka päivä voi tehdä pari pientä tehtävää tai tehtävien tekemiseen voi varata yhden tai kaksi pidempää työrupeamaa. Olennaista kuitenkin on, että viikkotehtäviä ei tehdä esimerkiksi paniikin vallassa edeltävänä sunnuntaina - tämä osoittaa, että oman opiskeluprosessin hallinta vaatii vielä harjoittelua.


Miten tehtäviä käytännössä voi tehdä? 

Ensimmäiset viikkotehtävät muodostavat seitsemän kokonaisuutta, jotka on tarkoitus suorittaa järjestyksessä. Tehtäviä ei käydä tunnilla enää erikseen läpi, vaan opettaja tarkistaa suoritukset. Huomaa, että viikkotehtäväkokonaisuuksia tehdään aina yksi viikossa, mutta mikäli sinulla on tavallista enemmän aikaa, voit tehdä yhden viikon aikana vaikkapa kolme kokonaisuutta.


Jokaisen viikkotehtäväpaketin oheen on lisätty myös "lisätehtävä", joka on suunnattu erityisesti kunnianhimoisille opiskelijoille ja opiskelijoille, jotka haluavat kohottaa äidinkielen arvosanaansa. Lisätehtävien tekeminen on vapaaehtoista, ja mikäli päätät tehdä lisätehtäviä, sinun ei tarvitse tehdä automaattisesti niitä kaikkia. Voit valita esimerkiksi kolme tai neljä itsellesi mieluista tehtävää ja panostaa niihin. Lisätehtävien suorittamista suositellaan erityisesti lukio-opintoihin jatkaville oppilaille. 

Miten viikkotehtävät arvioidaan? 

 

Ensimmäinen viikkotehtäväkokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10 ja koska kyseessä on varsin laaja osa  kurssia, arvosana painottuu arvioinnissa. Lisätehtäviä tekemällä tehtäväkokonaisuuden arvosanaa on mahdollista nostaa numeron verran. Huomaa kuitenkin, että lisätehtävien kohdalla määrä ei korvaa laatua. Arvosanan ja ennen kaikkea oman oppimisen kannalta on parempi tehdä vähemmän tehtäviä hyvin kuin paljon tehtäviä huonosti. Hutiloiden tehdyt lisätehtävät eivät siis korota arvosanaa. 

Mikäli unohdat tehdä viikkotehtävän, pääset täydentämään suoritusta läksyparkkiin

 

Äidinkielen läksyparkki pidetään maanantaisin neljännellä tunnilla Hongossa. Opettaja tarkistaa oppitunnin alussa tai maanantain kuluessa, etät olet tehnyt tehtävät ja tekemättömät tehtävät tullaan tekemään läksyparkkiin. Läksyparkin kesto on aina 45 minuuttia: mikäli tehtävät tulevat valmiiksi, pääset lukemaan esimerkiksi kirjaa.