Kuvan lähde

Kieliteemainen oppimispolku

Oppimispolun kesto on 6 oppituntia. Lukiolinjalaisilla kesto voi olla arvioitua pidempi. Hyvin tehtyjen lisätehtävien avulla voit korottaa numeroa. Muista kuitenkin, että huonosti tehty lisätehtävä ei paranna numeroa lainkaan. 

 • Kunkin tunnin tehtävän sisältävät myös kotitehtävät.
 • Kaikki tehtävät palautetaan samaan docs -tiedostoon Classroomissa. Älä palauta tiedostoa ennen kuin aivan oppimispolun lopuksi.
 • Tuntikohtainen etenemistapa on ohjeellinen. Voit halutessasi edetä myös nopeammin.
 • Oppimispolun päätteeksi opettaja arvioi osan tehtävistä. Arvioitavat tehtävät ovat kaikilla samoja, mutta ne valitaan satunnaisesti. Oppimispolku arvioidaan asteikolla 4-10.


Tunti 1: Kirjoitetaan essee kielestä -projekti jatkuu

Tunti 2: Kirjoitetaan essee kielestä -projekti saatetaan päätökseen ja tekstille sovitaan yhteinen palautuspäivä, joka on...

Tunti 3

1. Luo oma Kielitietokirjasi Laita docsiin uudelle sivulle otsikoksi "Kielitietokirjani" ja määrittele sitten seuraavat käsitteet kokonaisin virkkein. Anna jokaisesta myös havainnollistavia esimerkkejä! Käytä sanakirjasi aineistona oppikirjan sivuja 88-113.

malli: Äidinkieli on kieli, jota ihminen osaa parhaiten ja jonka hän yleensä oppii ensimmäisenä. Esimerkiksi minun äidinkieleni on suomi, mutta hallitsen myös englantia ja ruotsia. Äidinkielensä avulla ihminen voi esimerkiksi ajatella, välittää tietoa ja ylläpitää sosiaalisia suhteitaan.

 • Suomen kansalliskielet
 • Suomen vähemmistökielet
 • Suomen monikielistyminen
 • Suomen murteiden pääryhmät
 • Kielen tilanteinen vaihtelu
 • Slangi
 • Sukukielet
 • Kantakieli
 • Lähisukukielet
 • Etäsukukielet
 • Kielikunta
 • Indoeurooppalainen kielikunta
 • Uralilainen kielikunta eli suomalais-ugrilainen kielikunta
 • Kantaurali
 • Suomen lähisukukielet
 • Suomen etäsukukielet
Tunti 4: Valitse A, B tai C

A) Katso oheinen video suomen kielestä ulkomaalaisen silmin ja referoi eli tiivistä omin sanoin kaikki videon keskeiset kohdat lukijalle. Aloita tekstisi näin: Kirill Sultanshil kertoo Youtube -kanavalla vuonna 2018 julkaistussa videossa seikoista, jotka suomen kielessä voivat tuottaa vaikeuksia ulkomaalaiselle. => Jatka tekstiä kappaleen verran.

Kerro vielä vähintään kappaleen verran, mitä ajatuksia ja tunteita puheenvuoro herättää sinussa. Onko sinulla itselläsikin ollut ehkä vaikeuksia jonkin vieraan kielen ymmärtämisessä tai oppimisessa? Mistä vaikeudet ovat johtuneet? Miten toisilleen vierasta kieltä puhuvien ihmisten kohtaamisia voisi helpottaa?

B) Katso oheinen musiikkivideo ja lue videoon liittyvä sanoitus esimerkiksi täältä. Mitä suomalaisuuteen tavallisesti liitettyjä stereotypioita löydät videolta ja sanoituksesta? Listaa stereotypiat.

Pohdi tämän jälkeen vähintään kappaleen verran, millainen sinusta on stereotyyppinen suomalainen. Mistä hän pitää ja ei pidä? Miten hän käyttäytyy? Miltä hän näyttää?

C) Lukiolinja: Lue artikkeli "Olen aina ensisijaisesti maahanmuuttaja"  täältä ja poimi artikkelista kolme kohtaa, jotka herättävät sinussa erityisesti tunteita ja ajatuksia. Referoi kohdat lukijalle omin sanoin ja kerro tämän jälkeen jokaisesta kohdasta omia ajatuksiasi kappaleen verran niin, että syntyy yhtenäinen teksti.

Aloita käytä oheista mallia:

Ensimmäinen kappale

Kirjoita tämä suoraan aloitukseksi: Kira Keinin kirjoittamassa artikkelissa "Olen aina ensisijaisesti maahanmuuttaja" kerrotaan Najmasta, joka on törmännyt Suomessa ongelmiin maahanmuuttajataustansa takia. 

=> Nosta nyt esille yksi tekstissä mainittu ongelma ja kommentoi sitä itse tässä samassa kappaleessa. (Najma on huomannut, että...Itse olen sitä mieltä, että...)

Toinen kappale:

Nosta tekstistä esille kiinnostava ajatus, esittele se lukijalle ja kommentoi sitä=> (Najma kertoo, että.....Itse olen asiasta sitä mieltä, että....)

Kolmas kappale:

Nosta tekstistä esille, mitä Najma tarjoaa ratkaisuksi suomalaisten ennakkoluuloihin. (Najman mukaan...) => Jatka kappaletta omilla ajatuksillani. Mitä mieltä itse olet Najman ajatuksesta? Miten sinusta ennakkoluuloja voitaisiin kitkeä suomalaisista?


Tunti 5

Valitse A, B tai C

A) Katso murrevideo täältä useampaan otteeseen. Mitä videon murteista olet kuullut aikaisemmin? Mitkä taas tuntuvat täysin vierailta? 

Kirjoita tämän jälkeen noin kahden kappaleen mittainen teksti, jossa pohdit, millaisiin tilanteisiin videolla kuvattu vahva murteella puhuminen sopii hyvin ja millaisiin tilanteisiin se taas ei mielestäsi sovi. Muista perustella mielipiteesi.

B) Lue artikkeli Somenkieliset täältä ja kirjoita vähintään kahden kappaleen verran itsestäsi kielenkäyttäjänä sosiaalisessa mediassa. Millaisiin "somenkielisten" ryhmiin kuulut? Miten kielenkäyttösi vaihtelee sosiaalisesta mediasta riippuen? Mitkä ryhmät ehkä ärsyttävät sinua tai tuottavat sinulle iloa? Perustele. Voit myös pohtia ihmisten kielenkäyttöä sosiaalisessa mediassa yleisellä tasolla. Miten ihmiset puhuvat sosiaalisessa mediassa? Millaiset seikat kielenkäyttöön vaikuttavat?

C) Lukiolinja:

Lue Noora Knaapilan "Ovatko murteet rikkaus vai riesa?" - kolumni ja tee siihen liittyvät tehtävät. Löydät mielipidekirjoituksen laatimiseen apua täältä (linkki tulossa) Tee mielipidekirjoituksestasi vähintään kolmen kappaleen mittainen ja otsikoi se osuvasti niin, että oma mielipiteesi tulee hyvin esille.


Tunti 6: tehtävät ovat kaikille yhteisiä

2. Lue artikkeli "Kielet kuolevat" täältä ja vastaa oheisiin kysymyksiin kokonaisin virkkein.

a) Miksi kielten säilyminen on tärkeää?

b) Millainen on suomen kielen sukukielten puhujatilanne?

c) Millaisista syistä kielet katoavat?

Tarkastele oppikirjan sivun 115 tehtävän 6 väitteitä. Kirjoita vähintään kymmenen virkkeen mittainen teksti, jossa pohdit, onko suomen kieli vaarassa kuolla.


Joustovaraa; lisätehtävien tekemistä


Kuvan lähde


Lisätehtävät:

Oppikirjan s. 90, tehtävä 3

Oppikirjan s. 94, tehtävät 1 ja

Oppikirjan s. 102, tehtävät 1-4

Oppikirjan s, 110, tehtävät 1-3

Oppikirjan s. 114-115 tehtävät 1, 3, 4 ja 7