Voimavarani ja suuntani kohti tulevaisuutta

Seuraavan kirjoitusprojektin tavoitteena on saada sinut tiedostamaan omia voimavarojasi ja tavoitteitasi, mutta kertaamme myös kirjoittamisen perusasioita. Tuottamaasi tekstiä tehdään kahdella oppitunnilla ja huomaa, että teksti palautetaan portfolion sijaan Google Classroom -ympäristöön, jonne jatkossa palautamme kaikki isommat numeroin arvioitavat työt. Pienemmät työt, jotka arvioidaan hyväksytty -hylätty, palautetaan portfolioon. Huomaa, että nämäkin työt vaikuttavat luonnollisesti saamaasi kurssiarvosanaan.

Tämä teksti arvioidaan asteikolla 4-10 ja sitä painotetaan kurssin kurssiarvosanassa. Muista tekstissäsi seuraavat muotoilut:

-Fonttikoko 12

-Riviväli,1,5

-Fonttina Arial tai Times New Roman


Vaihe 1

Tutustutaan lyhyen lukunäytteen avulla Miiraan ja tämän ensimmäiseen koulupäivään peruskoulussa Ruotsissa. Lukunäyte on Eija Hetekivi Olssonin romaanista "Tämä ei ole lasten maa" (2012)
Vaihe 2 

Lue huolellisesti läpi opettajalta saamasi voimavaralistaus ja merkitse näkyviin voimavarasi. Tee sitten vielä monisteen tehtävä 1, jossa voimavaroja merkitään erilaisille kehille.

Otsikoi tekstisi  "Voimavarani, tavoitteeni ja unelmani", mutta voit keksiä myös aivan oman otsikon.

Voit kirjoittaa aiheesta hyvin vapaastikin, mikäli olet jo pitkällä kirjoittamisessa ja äidinkielen arvosanasi on yleensä vähintään 8. Mikäli äidinkielen arvosanasi on alle 8, sinun kannattaa noudattaa seuraavaa kappalejakosuunnitelmaa. Muista, että jokaisessa kappaleessa pitäisi olla ainakin 5-8 virkettä. Taitava kirjoittaja vaihtelee kappaleiden pituutta. Huomaa, että voit kirjoittaa jokaisesta tarjotusta aiheesta useammankin kappaleen verran.

Kirjoitelmien sisältö voi olla hyvinkin henkilökohtainen, joten tekstejä ei lueta ääneen luokalle.


Kuvan lähde1. Kerro ensimmäisessä kappaleessa ainakin kolmesta tärkeimmästä voimavarastasi. Mitkä voimavarasi ovat ja miten ne oikein näkyvät arjessasi? Anna käytännön esimerkkejä.

Kappaleen esimerkkialku: Kolme tärkeintä voimavaraani ovat...

2. Poimi seuraavaan kappaleeseen voimavaroja, jotka myös näkyvät elämässäsi ja kerro niistä tarkemmin. Annan käytännön esimerkkejä.

Elämässäni näkyvät myös seuraavat voimavarat...

3. Kirjoita seuraavassa kappaleessa tavoitteistasi esimerkiksi kouluun tai johonkin harrastustoimintaan liittyen. Miten haluaisit esimerkiksi parantaa koulumenestystäsi yhdeksännellä luokalla? Mitkä oppiaineet ja asiat ovat erityisiä kehityskohteita? Tavoitteletko ehkä jotakin tiettyä suoritustasoa harrastuksessasi? Vai ovatko tavoitteenaasi vaikkapa terveemmät elämäntavat? 

Kappaleen esimerkkialku: Tämän lukuvuoden alussa tavoittelen...

4. Kerro, mistä unelmoit lähitulevaisuudessa tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa. Unelmasi voivat olla hyvinkin mielikuvituksellisia. Unelmoidessa ei rajoja tunneta! Kuvaa unelmiesi kohteita konkreettisin esimerkein. Jos esimerkiksi unelmoit tietynlaisesta autosta, kerro lukijalle tarkoin ja elävästi, millainen auto olisi. 

Kappaleen esimerkkialku: Tällä hetkellä unelmoin...

5. Kerro viidennessä kappaleessa, minne olet ajatellut lähteä jatkamaan opintojasi ja miksi. Onko sinulla jo selkeä unelma-ammatti? Miksi valitset juuri sen koulutuslinjan kuin nyt olet valitsemassa? Jos et vielä  tiedä linjaasi, pohdi mistä epävarmuutesi johtuu ja millaisia vaihtoehtoja olet puntaroinut.

Kappaleen esimerkkialku: Haluaisin ensi vuonna lähteä opiskelemaan...

6. Millaisia pelkoja sinulla on tulevaisuuteesi liittyen? Jokaisella on pelkoja ja ne voivat koskea esimerkiksi opiskelua, harrastuksia ja ihmissuhteita. Mistä pelkosi johtuvat? Ovatko ne mielestäsi realistisia? Viimeisimpänä käsittele sitä, kuinka voisit voittaa pelkosi.

Kappaleen esimerkkialku: Pelkään, että tulevaisuudessa...

7. Kirjoita tekstisi lopetukseksi kappale, jossa kerrot yleisellä tasolla, mitä odotat seuraavalta lukuvuodelta niin koulussa kuin kotona. Miltä yhdeksännen luokan aloittaminen ja päättäminen tuntuvat? Miksi? Mitkä voisivat olla lukuvuoden kohokohtia? Keksi vielä lopuksi itsellesi motto yhdeksännelle lukuvuodelle!

Kappaleen esimerkkialku: Kokonaisuudessaan odotan yhdeksänneltä luokalta, että...